RBUP logo

Observasjon og tilknytning- med trygghetssirkelen som tilnærming/verktøy - 2021

Trygghetssirkelen brukes for å observere og tolke barns atferd og følelsesmessige reaksjoner. Du vil lære hvordan du kan observere og tolke barns reaksjoner i samspill.

Gjennom to dager vil vi ha en psykoedukativ grunnopplæring med fokus på tilknytning og observasjon av samspill, der barns atferd og følelsesmessige reaksjoner ofte kan være vanskelige å forstå ut fra den situasjonen de kommer til uttrykk i. Dette kan skape forvirring og usikkerhet i hvordan man skal forstå barnet og dets behov.

Gjennom kurset vil vi trene på å kjenne igjen de ulike tilknytningsmønstrene. Vi vil også ha fokus på strategier basert på tilknytning, som kan bidra til å forme barnets oppførsel og samhandlingsmønster i positiv retning.

Materialet som benyttes i dette kurset er forskningsbasert og hentet fra tilknytningsfeltet, utviklingspsykologi, hjerneforskning og kunnskap om traumebevisst omsorg.

Dag 1: En introduksjon og grundig innføring i tilknytning og observasjon med utgangspunkt i trygghetssirkelen. Dere få se et utvalg av videoopptak av barns samhandlingsmønstre (både lav- og høyrisiko).

Dag 2: Bruk av denne kunnskapen ved øvelse på observasjon og tolkninger av samspill og tilknytningskvalitet ved hjelp av diskusjoner og gruppearbeid, med utgangspunkt i filmer med ulike utfordringer i samspillet.

Annen informasjon

Kursholdere har anledning til å se på medbrakt materiale fra deltakerne dersom man har anledning til å ta med eget filmmateriale fra klienters/brukeres samspill mellom barn og foreldre. (Dette materiellet må være frigjort skriftlig til veiledning/undervisning)

Disse to dagene gjennomføres kun med fysisk tilstedeværelse (ikke digitalt)
Det er bindende påmelding.

Forelesere

  • Norma Vågstøl, RKBU Vest, klinisk sosionom og familieterapeut/COS veileder.
  • Anja Helene Strønen Lien, familieveileder i Bjørnafjorden kommune/COS veileder

Kursansvarlig

  • Seksjonsleder Kari Slinning, e-post: kari.slinning@r-bup.no
  • Prosjektkoordinator Unni Rosenkilde, e-post: unni.rosenkilde@r-bup.no

Kursets mål

  • Trygghetssirkelen
  • Innføring i tilknytningsteori
  • Observasjon av små barns samspill og samhandlingsmønstre
  • Tolke samspill og barns reaksjoner
  • Forstå barnets behov

Målgruppe

Ansatte i familievern, barnevern, barnehage/skole, PPT, helsesykepleiere, bup, foreldre- barn senter, kommunepsykologer, familieveiledere og andre som kan ha nytte av dette i sin arbeidshverdag.


Kommende kurs

StedDato
Oslo29. nov. 2021Meld deg på