RBUP logo

COS vedlikeholdsseminar 2021

Da er tiden inne for et nytt COS vedlikeholdsseminar. RBUP tilbyr ikke lenger COS Familiebehandling, men vedlikeholdsseminar skal vi arrangere i år. 

Dette møtepunktet er et viktig ledd i kvalitetssikring av COS arbeidet. Samtidig håper vi det bidrar til faglig samhold og økt motivasjon for COS-Virginia arbeid. Dere vil også få høre erfaringer fra COS terapeuter som jobber med barnet i rommet, i tillegg til andre COS-erfaringer. Vi vil også legge vekt på hvordan vi kan monitorere foreldres angstnivå, slik at det blir lettere å nå inn til foreldrenes haimusikk og å hjelpe foreldrene til å se barnet. Vi vil også få høre om forskning på COS. Sist men ikke minst vil vi jobbe med terapeutens selv-ivaretakelse.


Program

Dag 1 - 25. november 
10.00 – 10.15 Velkommen v/Astri Lindberg og Hilde Melsom
10.15 – 10.30 Kort orientering om RBUPs utdanningstilbud fremover
- Prioriteringer og begrunnelser v/ Kari Slinning
 
Tilpassede pauser

10.30 - 11.00 Arbeid med ABC Metoden v/ Kari Slinning og Heidi Jacobsen 
                       Del 1: Presentasjon av ABC metoden og forskningsgrunnlaget.
11.00 - 11.15  Pause
11.15 - 11.45  Foreløpige resultater fra den norske pilotstudien.

11.45 - 12.30 Lunsj


12.30 - 15.30 Del 2: COS-foreldreveiledning med barnet i rommet basert på noen sentrale ABC elementer.

15.30 - 16.00 Oppsummering og refleksjoner v/Astri Lindberg og Hilde Melsom
 
Dag 2 – 26. november 2021


09.00 – 09.15 Velkommen v /Astri Lindberg og Hilde Melsom
09.15 – 10.00 Terapeutens erfaringer fra bruk av COS Familiemodellen v/ Bettina Nilsen

10.00 – 10.15  Pause

10.15 – 11.00  Terapeuters erfaringer med COS Familiebehandling
11.00 – 11.15 Pause

11.15 – 12.00    Når foreldre er nede på sirkelen sammen med oss. 

                        Vi må ikke glemme foreldres haimusikk og behov for organisering av følelser og angst (haimusikk).

Astri Lindberg fører oss inn i tema gjennom en sak

Hilde Melsom fortsetter med en kort innføring av ISTDP – (Intensive Short-Time Dynamic Psychotherapy).

  • Kort om teorigrunnlaget
  • Erfaringer med hvordan slik tenkning gir et tilfang i arbeide med foreldre i COS, og nettopp belyser/utdyper læringsmålene i COS behandlingsplan.
12.00 – 13.00  Lunsj
13.00 – 13.45 ISTDP fortsatt v/ Hilde Melsom
13.45 – 14.00 Pause
14.00 – 15.00 Terapeutens selvivaretakelse v/Astri Lindberg
 Vi tror det kommer til å bli noen spennende og lærerike dager. 

Påmeldingsfrist  25. oktober - påmeldingen er bindene!

Forelesere

Psykologspesialistene Hilde Melsom og Astri Lindberg
Seksjonsleder/Dr.Psychol Kari Slinning, RBUP
Psykolog Heidi Jacobsen, RBUP
Psykolog Bettina Nilsen, Psykologisk institutt, UiO

Kursansvarlig

Seksjonsleder Kari Slinning - kari.slinning@r-bup.no
Seniorkonsulent Unni Rosenkilde - unni.rosenkilde@r-bup.no


Kursets mål

  • Bidra til faglig samhold og økt motivasjon for COS- arbeid.
  • Dele erfaringer med COS.

Målgruppe

Alle som er sertifisert i COS gruppe- og familiemodellen -Virginia modellen. 
Dette seminaret er ikke aktuelt for personer som har gått på COS-P opplæring.

Kommende kurs

StedDato
Oslo25. nov. 2021Meld deg på