RBUP logo

Bayley Scales of Infant and Toddler Development 3.ed – Bayley III – Innføringskurs

Bayley III er en test for utviklingsvurdering av sped- og småbarn med normer fra 0-42 måneder. Testens primære formål er å identifisere utviklingsforsinkelser som grunnlag for å planlegge relevante tiltak.

Bayley III er sammensatt av 5 ulike skalaer; Kognitiv skala, Språkskala, Motorisk skala, Sosial emosjonell skala og Adaptiv atferdsskala. De tre første skalaene blir administrert direkte med barnet. De to siste skalaene er foreldreintervju, disse er ikke oversatt til norsk og vil ikke være hovedfokus på kurset.

Kurset vil gi en innføring i teoretisk forankring, oppbygging, administrering og tolkning av Bayley testen.

Kursdeltagerne skal mellom 1. og 3. kursdag forsøke å teste barn - så alle må ha testkofferter tilgjengelig på arbeidsplassen. Det kan være nyttig å ha med Bayleymanualen på kurs.Dag 1 gir en teoretisk og praktisk innføring i Bayley-undersøkelsen.


Dag 2 og 3 vil være praktisk rettet der deltakerne får veiledning på egne videoopptak av Bayley- undersøkelser og hvordan tolke resultatene.

Bayley-III er en kompleks test som kan være krevende både å administrere og å tolke. Kursdeltakere bør ha kjennskap til grunnprinsipper for testing av barns ferdigheter (hvordan sikre samarbeid med barnet, hvordan følge standardprosedyrer, grunnleggende psykometri, etc.). Bistand til tolkning av testresultater kan være nødvendig for fagpersoner uten formell utdanning innen psykologi eller pedagogikk.

Kreditering

Kurset er godkjent som 14 timer vedlikeholdsaktivitet fra Psykologforeningen.

 

Forelesere

Psykologspesialist Nina Sanner og Seniorrådgiver Kristin Lund 

Kursansvarlig

Seksjonsleder Kari Slinning - kari.slinning@r-bup.no
Prosjektkoordinator Monica Werner - monica.werner@r-bup.no

Kursets mål

* Å bruke Bayley III

* Teoretisk bakgrunn

* Praktisk innføring

* Tolkning av testresultater


Målgruppe

Autoriserte psykologer, leger, fysioterapeuter, logopeder og ergoterapeuter. Testen vil være nyttig for de som jobber med tidlig identifisering og oppfølging: BUP, PPT, Habilitering, Bufetat og kommune/Helsestasjon.

Neste kursdato er ikke fastsatt.