RBUP logo

Barnets stemme i konflikten

Kurset for deg som ønsker hjelp til å bygge faglig trygghet når du skal gjennomføre samtaler både med foreldre i konflikt og med deres barn.

Hovedtema for kurset er hvordan vi som fagfolk i møte med barn, unge og deres foresatte i konflikt bedre kan forstå situasjonen og eventuelt bidra til å holde konflikten på et lavest mulig nivå.

Hvilke lover gjelder på dette området? Hvilke rettigheter og plikter har foreldrene, barna, vi som fagfolk? Hvilke implikasjoner har lovverket for våre handlinger? Kan vi samtale med barn og unge som lever i høy konflikt på måter som bidrar til å lette deres situasjon?

Vi oppfordrer alle å ta med eksempler fra egen praksis. Det vil være åpent for spørsmål og dialog underveis i forelesningen.

Kreditering

Norsk Sykepleierforbund godkjenner kurset som meritterende med totalt 12 timer. Norsk Psykologforening godkjenner kurset som 12 timers vedlikeholdsaktivitet.

Forelesere

Merete Grasmo er klinisk sosionom og familieterapeut med en mastergrad i helsefremmende arbeid. Hun er ansatt som studieleder på RBUP. Hun har lang arbeidserfaring fra både første- og andrelinjetjeneste, særlig vedrørende dette kursets tematikk. De siste 10 årene har hun veiledet, forelest og holdt kurs i "Barnefokusert arbeid med foreldre i konflikt"

Advokat Ragnhild Kverneland er partner i advokatfirmaet Dehn DA. Hun har sin kjernekompetanse innen blant annet barnerett, barnevernrett, familierett og forvaltningsrett. Hun har lang erfaring som ekstern kommuneadvokat for flere kommuner, og driver utstrakt undervisning og veiledning.

Kursansvarlig

Spesialrådgiver Elisabeth Hellzen - elisabeth.hellzen@r-bup.no 

Prosjektkoordinator Hege Sundstrøm - hege.sundstrom@r-bup.no

Sitat fra tidligere deltakere:

- Veldig bra kurs. Både lærerikt og inspirerende. Ikke minst veldig bra forelesere med både engasjement og formidlingsevne.

- Engasjerende og flinke foredragsholdere. mange nyttige tips til hvordan man kan snakke med barn i høykonflikt i arbeidshverdagen. Fine, nyttige og lærerike kursdager.

- Jeg opplevde kursdagene og temaene som svært nyttig. Jeg jobber som assisterende barnevernleder i en liten kommune. Det er derfor få ansatte og et lite fagmiljø. Jeg står ofte alene i saker og et slikt kurs er med på å øke kompetansen til oss ansatte. Kursholderne opplevdes som utrolig dyktige. Dette kurset vil jeg anbefale på det sterkeste! Takk for flotte kursdager.

Kursets mål

Du lærer om:
  • Ferdigheter i å differensiere mellom forskjellige typer foreldrekonflikter, og velge tiltak ut fra vurderingen

  • Ideer til hvordan vi kan snakke med barn og unge som har foreldre i konflikt

  • Kunne anvende jussen som hjelp i arbeid med familier der foreldrene er i høykonflikt.

Målgruppe

Barnevern
Kurset kan også være nyttig for andre som samarbeider med barn og unge som har foreldre i konflikt


Kl.09.00-15.00 begge dager

Neste kursdato er ikke fastsatt.