RBUP logo

Mestrende barn

Et lavterskeltiltak for triste og engstelige barn. Kursdagene er en del av opplæringen for gruppeleder i ECHO-studien, men er også åpent for andre.
Hensikten med kurset er opplæring for å starte barnegupper. Kursdagenen er en del av opplæringen for gruppeledere i ECHO-studien, og vil derfor inneholde noe infomrasjon spesifikt om forskningsstudien.

Mestrende barn er et strukturert lavterskeltiltak for engstelige og triste barn og deres foreldre basert på kognitiv atferdsterapi. Tiltaket gjennomføres i grupper for barn og foreldre i henhold til gruppeledermanualen. Barn og foreldre får arbeidsbøker.

Tiltaket er nylig utprøvd i en randomisert kontrollert studie i 1. linjen med positive resultater. Mestrende barn-manualene som vil bli gjennomgått i kurset er nylig revidert basert på brukererfaringer. Fagpersonene vil etter seminaret kunne benytte tiltaket i førstelinjen (skolehelsetjeneste, psykisk helseteam, PPT) evt. BUP under veiledning.

Seminaret vil ha fokus på betydningen av forebyggende arbeid i grupper med barn. Konkret vil deltakerne lære å utvikle problempyramide og sette tydelige mål, mestringsstrategier for å takle følelser, kognitive strategier ved angst og depresjon, atferdstilnærminger (atferdseksperimenter) og arbeid med selvfølelse.

Kursdagene gjennomføres i grupper og består av undervisning, rollespill, film og praktiske øvelser. 

Forelesere:

PhD og klinisk psykolog Kristin Martinsen

PhD og klinisk psykolog Simon-Peter Neumer

Kursanvarlig:

PhD og klinisk psykolog Kristin Martinsen - kristin.martinsen@r-bup.no

Forskningskoordinator Anne  Liv Askeland - ala@r-bup.no


Kurset er gratis for gruppeledere i ECHO-studien. Deltakere i ECHO-studien bes notere dette i kommentarfeltet ved påmelding.

Kursets mål

Kurset har som hovedmål å gjøre deltakerne kjent med tiltaket slik at de kan drive grupper under veiledning.

Målgruppe

Fagpersoner som arbeider med endringsarbeid med barn og unge primært i førstelinjetjenesten: f.eks. skolehelsetjenesten, psykisk helseteam, PPT. Kan også være aktuelt for BUP-ansatte.

Kreditering

Godkjennes som 12 timers vedlikeholdsaktivitet av Psykologforeningen.

Kommende kurs

Husk påmeldingsfristen

StedDato
Oslo

NB: Få ledige plasser igjen!

30. aug. 2021

NB: Få ledige plasser igjen!

0700-1400 alle dager

Meld deg på