RBUP logo

Konsentrasjonsvansker og uro – utredning, behandling og tiltak i første- og annenlinje

Dette kurset er et grunnleggende kurs som retter seg mot et bredt, tverrfaglig publikum på ulike nivåer innen helse- og opplæringstjenestene. I dette kurset vil det være fokus på ADHD, samtidig som grenseoppgangen mot normalitet og andre tilstander som preges av uro og konsentrasjonsvansker vil vektlegges. Det vil gis en oppsummert kunnskapsoppsummering om ADHD, retningslinjer for utredning og behandling vil gjennomgås og eksempler på organisering av utrednings- og behandlingstiltak vil bli gitt.

Kreditering


Kurset vil bli søkt godkjent som tellende vedlikeholdsaktivitet for spesialister i psykologi, medisin og pedagogikk

Forelesere 

Kristian Køhn er utdannet psykolog fra Universitet i Oslo i 2002, spesialist i samfunnspsykologi i 2009 og nevropsykologi i 2012. Han er studieleder for nevroutdanningen og spesialrådgiver for nevrofeltet på RBUP øst og sør. Han har i en årrekke jobbet ved BUP Follo tilknyttet nevroteam. Han sitter i fagrådet til ADHD Norge og har tidligere arbeidserfaring fra kommunal PPT og habiliteringsarbeid ved Sunnaas sykehus.

Andre forlesere kunngjøres senere

Kursansvalig

Studieleder Kristian Køhn - kristian.kohn@r-bup.no
Prosjektkoordinator Monica Werner - monica.werner@r-bup.no

Kursets mål

* Uro og konsentrasjonsvansker i normalutvikling og som symptomer på utviklingsforstyrrelse

* Kunnskapsbasert praksis for utredning, behandling og tiltak ved konsentrasjonsvansker og uro

* Hyperkinetiske forstyrrelser / ADHD

Målgruppe

Alle fagpersoner som kommer i kontakt med barn og unge, og som har som oppgave å utrede, behandle, undervise eller igangsette tiltak ved uro og konsentrasjonsvansker. Profesjonsgrupper som kan være aktuelle er leger, psykologer, pedagoger, helsesøstre, barnevernspedagoger, sosionomer og lærere.  

Kommende kurs

StedDato
Oslo20. apr. 2022Meld deg på