RBUP logo

Crowell-prosedyren

Samspillsobservasjon for barn i alderen 1-5 år. En svært viktig del av et helhetlig utrednings- og oppfølgingsarbeid med barn og foreldre.

Crowell-prosedyren er utviklet av Crowell & Feldman, og er en klinisk nyttig samspillsobservasjon. Prosedyren omfatter fri lek, opprydning, såpebobler, 4 oppgaver og en kort atskillelse og gjenforening.

Styrken ved metoden er at foreldre og barn både observeres i relativt lite utfordrende situasjoner og situasjoner som stiller et større krav til forelderens kompetanse til å hjelpe barnet og tilrettelegge for utviklingsfremmende samspill. Kurset gir ikke grunnlag for formell sertifisering, men er først og fremst ment som en opplæring av klinisk bruk av metoden som et grunnlag for videre oppfølging og veiledning av foreldre. For å kunne benytte metoden kreves det tilgang på et observasjonsrom hvor samspillet kan filmes.

Det er ønskelig at deltakerne gjør et eget opptak mellom første og andre kursdag. Noen av opptakene vil bli brukt i undervisningen andre kursdag og deltakerne må derfor be foreldrene om skiftlig samtykke til slikt bruk.

Dag 1: En kort innføring i samspill som metode, opplæring i hvordan metoden administreres og gjennomgang av skåringskriterier.

Dag 2: Gjennomgang av egne observasjoner og erfaringer med metoden.

Dag 3: Kunne bli tryggere på og perfeksjonere klinisk anvendelse og vurdering av Crowell-prosedyren - holdes ca. 6 måneder etter første kursdag.

Foreleser

Psykolog/PhD Heidi Jacobsen

Kreditering

Kurset er godkjent av Norsk psykologforening som 19,5 timers vedlikeholdsaktivitet

Kursansvarlig

Seksjonsleder Kari Slinning - kari.slinning@r-bup.no
Prosjektkoordinator Monica Werner - monica.werner@r-bup.no

Kursets mål

  • Samspillsobservasjon
  • Klinisk bruk av metoden
  • Veiledning av foreldre

Målgruppe

Ansatte i BUP, foreldre og barn tiltak og fagteam.

Kommende kurs

StedDato
Oslo13. sep. 2021Meld deg på