RBUP logo

Søknadsfrister for høstens undervisningsprogram!!

Ønsker du å utvikle deg faglig og få påfyll av ny og oppdatert kunnskap? Har du behov for å utveksle erfaringer med folk som har samme engasjement og fokus på barn og unges psykiske helse som deg selv? Her kan du lese mer om programmene som starter opp nå i høst!

Publisert:

Utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi med barn og ungdom: Valgfritt program for psykologer

Som valgfritt program for psykologer i spesialistutdanning tilbyr vi utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi med barn og ungdom. Dette programmet gir deg en helhetlig tilnærming som belyser hvordan skjev- eller mangelfull utvikling kan oppstå, og hvordan muligheter for endring kan skapes i den terapeutiske relasjonen. Dette innenfor en tidsavgrenset struktur som er tilpasset rammene i BUP og annet psykisk helsevern. Søknadsfristen for programmet er 1. juli.

Fordypning i utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi med ungdom (modul 2)

Nå har vi opptak til påbyggingsår for deg som har gjennomført vårt spesialistundervisningsprogram med intersubjektiv psykoterapi som valgt metode. Den er også åpen for psykologer som gjennom sin spesialistutdanning har gjennomført sitt valgfrie program hos oss. I modul 2 får du fokus på egen utvikling som terapeut, samt hvordan jobbe godt med ungdom som strever. Søknadsfrist: 1 juli.

Nyhet! Tverrfaglig nevroutdanning

Denne 2-årige videreutdanningen retter seg mot fagpersoner (primært leger, psykologer og pedagoger) i kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten, som jobber med barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser.
Tverrfaglig nevroutdanning har søknadsfrist 30. juni