Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse

Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse (Spedbarnsnettverket) ble opprettet i 2006. Spedbarnsnettverkets mål er at flere sped- og småbarn og deres familier skal få effektiv hjelp så tidlig som mulig.

Spedbarns psykiske helse kan defineres som det lille barnets kapasitet til å oppleve, regulere og gi uttrykk for følelser, danne nære og trygge relasjoner, samt utforske omgivelsene og lære (Zero to Three).

Det er i dag bred faglig enighet om at sentrale forutsetninger for at barn skal kunne utvikle sine potensialer og få en god psykisk helse, er at de lever i et trygt, sensitivt og responsivt omsorgsmiljø både i egen familie og i barnehager. Det er imidlertid en kløft mellom den viten som finnes om psykiske vansker og forstyrrelser i spedbarnsalderen og den faktiske oppdagelses- og intervensjonsraten. Derfor arbeider nettverket med kompetanseheving, kunnskapsformidling og tjenestøtte i tillegg til å drive forskning.

 

Spedbarnsnettverkets oppgaver er å: 

  • Drive systematisk kompetanseoverføring og implementering i den kommunale helsetjenesten, rusomsorgen, den kommunale barneverntjenesten, psykisk helsevern for barn og unge og statlig regionalt barnevern av kartleggings- og utredningsverktøy, og behandlingsmetodikk.
     
  • Styrke forskningen om tidlig identifisering og hjelpe- og behandlingstiltak til utsatte grupper.
     
  • Gjennomføre prospektive, longitudinelle studier av sped- og småbarn med fokus på anvendt klinisk forskning.
     
  • Bidra med kunnskap om utsatte sped- og småbarn og deres familier til praksisfeltet gjennom forskning av høy internasjonal kvalitet.

 

Organisering:

Spedbarnsnettverket er organisert som en egen avdeling ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør-Norge ( RBUP) med to forsknings-seksjoner og en seksjon for opplæring og kvalitetsutvikling. Nettverket har fire regionale knutepunkt med stillinger ved RKBU Vest, RBUP Midt og RKBU Nord for å sikre et likeverdig nasjonalt tilbud.

 

Denne siden ble sist oppdatert: 20.8.2014
Elias i rød dress

Relaterte dokumenter:

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook