Nyheter fra Spedbarnsnettverket

Første barn i NFP- programmet (Familie for første gang) er blitt født

Det var en gutt som kom til verden 27.10.16 kl. 11.06, og det var stor stas. 

Les mer
Første barn i NFP- programmet (Familie for første gang) er blitt født

RKBU Midt-Norge og Spedbarnsnettverket inviterer til avslutningsseminar for Ragnhild Onsøien

Sett av dagen 24. november og få med deg oppdatert kunnskap om barns tidlige utvikling i et biopsykososialt perspektiv. Tidlige forhold i livet er mer bestemmende for mental og fysisk helse i et livsløps perspektiv enn det man visste for bare 10 år siden.

Les mer
RKBU Midt-Norge og Spedbarnsnettverket inviterer til avslutningsseminar for Ragnhild Onsøien

27.oktober var det fagdag for Marte meo terapeuter i Norge.

Hvert år ønsker Marte Meo-foreningen Norge å avholde en fagdag der man kan få ny fagkunnskap om metoden.

Les mer
27.oktober var det fagdag for Marte meo terapeuter i Norge.

Over nyttår har vi oppstart av videreutdanningen i det evidens- og manualbaserte terapiprogrammet Child-Parent Psychotherapy (CPP).

Det retter seg mot familier med barn 0-5 år, hvor barnet har vært utsatt for vold eller andre alvorlige psykiske utfordringer.

Les mer
Over nyttår har vi oppstart av videreutdanningen i det evidens- og manualbaserte terapiprogrammet Child-Parent Psychotherapy (CPP).

Vel blåst for Nurse-Family Partnership åpningskonferanser i slutten av forrige uke

Nurse-Family Partnership er et program med tett oppfølging av førstegangsfamilier som trenger ekstra støtte. I Norge er Rogaland og Oslo valgt ut som pilotområder - og oppstarten ble markert med to åpningskonferanser - som gikk av stabelen 19. og 20. mai.

Les mer
Vel blåst for Nurse-Family Partnership åpningskonferanser i slutten av forrige uke

Lanseringsseminar for boka "Helsestasjonstjenesten"

Gyldendal Akademisk har gleden av å invitere til lanseringsseminar i RBUP`s lokaler. Boka er en fagbok for helsestasjonstjenesten.

Les mer
Lanseringsseminar for boka

Trygghet og utvikling for barn plassert i barnevernet

Jubileumskonferanse: Barn plassert av barnevernet går av stabelen i Bergen 14. april. Konferansen vil omhandle plasseringer av barn og unge utenfor hjemmet generelt, i tillegg til et fokus på fosterhjem.

Les mer
Trygghet og utvikling for barn plassert i barnevernet

Spedbarnsnettverket vil gratulere vår flotte kollega Vibeke Moe med undervisningsprisen.

Undervisningsprisen ble delt ut med følgende begrunnelse fra Fagutvalget for psykologi UIO.

Les mer
Spedbarnsnettverket vil gratulere vår flotte kollega Vibeke Moe med undervisningsprisen.

Nytt senter for utredning av russkadde barn i Helseregion sør

Spedbarnsnettverkets nære samarbeidspartner gjennom flere år, Habiliteringstjenesten for barn og ungdom, Sørlandet sykehus HF, har blitt godkjent som regionalt henvisningskompetansesenter for utredning av barn med skader etter mors alkoholbruk.

Les mer
Nytt senter for utredning av russkadde barn i Helseregion sør

Få med deg dette spennende seminaret på slutten av året - "Et dypdykk inn i hjernen til spedbarnet og dets omsorgsgivere"

Spedbarnsnettverket ønsker å gi deg en mulighet til fordypning i hjernen og dens betydning for de aller minste, deres omsorgspersoner og hjelperne. Her vil du få presentert både grunnleggende og ny hjernekunnskap, med mål om å gi både faglig påfyll. Mange spennende forelesere.

Les mer
Få med deg dette spennende seminaret på slutten av året -

To dagers kurs i mindfulness

Jobber du med barn og unge? Ønsker du å arbeide med å bli mer tilstede i livet ditt og i møte med dine klienter? Da kan kanskje kurset «Oppmerksomt nærvær i den terapeutiske hverdag» være noe for deg.

Les mer
To dagers kurs i mindfulness

Flere spennende kurs for barnehageansatte i høst i regi av Spedbarnsnettverket

Spedbarnsnettverket arrangerer flere kurs i høst hvor målgruppen er ansatte som jobber med små barn i barnehager.

Les mer
Flere spennende kurs for barnehageansatte i høst i regi av Spedbarnsnettverket

ADBB-opplæring 5.-6. januar 2016

Det er viktig å lære seg å kjenne igjen tegn på tilbaketrekningsatferd hos spedbarn. Tilbaketrekning kan være tegn på blant annet mistrivsel, stress, organisk sykdom, relasjonsproblemer eller omsorgssvikt.

Les mer
ADBB-opplæring 5.-6. januar 2016

Disputerer om mødre med rusproblemer

22. september vil Cand. psychol Kristin Johanne Haabrekke forsvare sin doktorgrad "A Better Starting Point in Life – The Development of Children Born to Mothers Who Have Received Treatment for Their Substance Abuse Problems While Pregnant". Haabrekke har undersøkt barn av mødre som var innlagt på institusjon i svangerskapet der de fikk behandling for sine rusproblemer.

Les mer
Disputerer om mødre med rusproblemer

Gratis, åpent seminar på Holmlia

Velkommen til seminaret "Attachment bases groups for pregnant, mums and dads. Promoting Parent –Child Relationships" med foreleser Christine Puckering. Hun er nevropsykolog og forsker og en internasjonal kapasitet på gruppetilbud til sårbare foreldre både i svangerskapet og etter fødsel.

Les mer

Nurse Family Partnership

Det veldokumenterte Nurse Family Partnership-programmet skal prøves ut i Norge. Nasjonal fagsjef er nå ansatt, og i løpet av den nærmeste tiden vil det avgjøres hvilke kommuner som skal delta i den statlig finansierte pilotutprøvingen.

Les mer
Nurse Family Partnership

Barn er alltid den svakeste part

Det finnes foreldre som mener at barnevernet har grepet inn uten grunn, og det finnes foreldre som anklager barnevernet for ikke å ha foretatt seg noe, skriver professor emeritus Lars Smith i en kronikk i Morgenbladet 19. juni utgave nr. 24.

Les mer
Barn er alltid den svakeste part

"Mobilmamma"

Det er fristende å ta fram mobilen når du ammer eller triller rundt på babyen. Men hva gjør mobilbruk med vår oppmerksomhet? Vibeke Moe fra Spedbarnsnettverket, RBUP øst og sør og Førsteamanuensis ved Psykologisk institutt blir her intervjuet i radioprogrammet Ekko på P2 om dette temaet.

Les mer

Oppstart for Nurse-Family Partnership i Norge

Nurse-Family Partnership-programmet er et av verdens absolutt best dokumenterte forebyggende programmer hva angår å hjelpe sårbare, kommende mødre.12. juni kommer blant annet programmets opphavsmann, professor David Olds for å delta på en fagdag som du også kan melde deg på.

Les mer
Oppstart for Nurse-Family Partnership i Norge

Fokus på barn i fosterhjem

Hvordan kan samfunnet best hjelpe barn plassert i fosterhjem? - Frokostseminar på Litteraturhuset 27.mai, fra 09:00 – 11:00.

Les mer
Fokus på barn i fosterhjem

Barnevernskonferansen 2015

26. og 27. mai arrangeres "Barnevernskonferasen" på Clarion Hotell Gardermoen. Både avdelingssjef Marit Bergum Hansen og post.doc.stipendiat Heidi Jacobsen fra Spedbarnsnettverket skal forelese. Tema for denne viktige dagen er tilknytningsvansker.

Les mer
Barnevernskonferansen 2015

RKBU Vest konferansen – Trygg og utforskende

Konferansen går av stabelen i Bergen 5. og 6. mai. Konferansen er for alle som arbeider med barn 0-6 år.

Les mer
RKBU Vest konferansen – Trygg og utforskende

Om Mamma Mia på Norgesglasset

E-programmet Mamma Mia skal gi faglig veiledning for både mor og far samt støtte på veien til å bli foreldre, og gi tips som kan styrke parforholdet i en krevende livsfase. I radioprogrammet Norgesglasset 16. mars 2015 forteller Silje Marie Haga (bildet) mer om Mamma Mia.

Les mer
Om Mamma Mia på Norgesglasset

Kurs om MIM-metoden

Observasjon og vurdering av samspill mellom foreldre og barn gjøres ofte gjennom videobaserte metoder. MIM (Marschak Interaction Method) er en videobasert, halvstrukturert metode som er tydelig forankret i tilknytningsteorien, og i juni inviterer vi til kurs om denne metoden.

Les mer
Kurs om MIM-metoden

Nytt Crowell kurs med oppstart 23 mars.

Observasjon av samspill er en svært viktig del av et helhetlig utrednings- og oppfølgingsarbeid med barn og foreldre

Les mer
Nytt Crowell kurs med oppstart 23 mars.

Forstår du hva jeg sier?

Seminar om tilknytning og relasjon spebarn/småbarn som arrangeres av Fylkesmannen i Aust-Agder.

Les mer
Forstår du hva jeg sier?

Åpent seminar tirsdag 3. mars

Presentasjon av funn fra Marte Meo-effektstudie, 3. mars kl 10-1130 i auditoriet på RBUP Øst og Sør.

Les mer
Åpent seminar tirsdag 3. mars

Presentasjon av funn fra Marte Meo-effektstudie, 3. mars kl 10.00-11.30 i Auditoriet på RBUP Øst og Sør.

Stipendiat Magnhild Sigstad Høivik presenterer noen av funnene fra en RCT-studie om effekten av Marte Meo.

Les mer
Presentasjon av funn fra Marte Meo-effektstudie, 3. mars kl 10.00-11.30 i Auditoriet på RBUP Øst og Sør.

Begeistring for Mamma Mia

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Astrid Nøklebye Heiberg, uttrykker begeistring for Mamma Mia-programmet som i disse dager lanseres for alle gravide. E-programmet skal gi faglig veiledning for både mor og far samt støtte på veien til å bli foreldre, og gi tips som kan styrke parforholdet i en krevende livsfase.

Les mer
Begeistring for Mamma Mia

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook