Liten i Norge

Gjennom studien Liten i Norge skal tusen barn følges fra de ligger i mors liv til de er 18 måneder gamle. Ett mål er å oppdage barn som trenger hjelp så tidlig som mulig.

I samarbeid med helsestasjoner og jordmødre rekrutteres barn som kan følges fra svangerskapets uke 26. Deretter blir de fulgt opp når de er seks uker gamle, seks måneder, 12 måneder og halvannet år.

Informasjonsbrosjyre - les her

Hovedmål
Hovedmålet med studien er å bidra til ny kunnskap om sped- og småbarns psykiske helse, slik at flere barn i risiko kan få tilpasset hjelp og støtte på et tidligere tidspunkt. I studien vil vi analysere interaksjonen mellom genetisk konstitusjon og miljøpåvirkninger på et bredt spekter av utfallsmål.

Les hele prosjektbeskrivelsen her

Liten i Norge er et samarbeid mellom RBUP/RKBU - fire regionale sentra som driver forskning og kompetanseheving om barn og unges psykiske helse. Dermed er samtlige helseregioner dekket i populasjonsstudien, der et tilfeldig utvalg av befolkningen rekrutteres til å delta.

Ny type studie
Fra Spedbarnsnettverket ved RBUP Øst og Sør er psykolog og forsker Vibeke Moe prosjektleder sammen med professor Lars Smith. Koordinator i forhold til helsestasjonene er Unni Tranaas Vannebo. Studien har fått bevilget 12 millioner kroner over fire år fra FRIMED i Norges Forskningsråd.

Vibeke Moe understreker at Liten i Norge er en type studie vi hittil har manglet i Norge:
- Vi kan rette oppmerksomheten mot foreldrenes psykiske helse - livsstil, nettverk, eventuelle rusproblemer eller andre vansker, stress - eller mangelen på slike problemer. Og vi ser på barnas tidlige utvikling, på samspill og barnas temperament.

Les intervju med Vibeke Moe her

Flyer

Plakat

 

Denne siden ble sist oppdatert: 25.6.2015
LiN

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook