Kommunehelsetjenesten

Fagteamet for kommunehelsetjenesten retter seg mot svangerskaps- og barselomsorgen, psykologer, leger og andre som jobber med sped- og småbarns psykiske helse i kommunen. Fagteamet har kompetanse fra forskning, opplæring og klinisk praksis. Fagteamet for kommunehelsetjenesten driver opplæring og tjenestestøtte i metoder og verktøy i helsestasjon og svangerskapsomsorgen. Målet er å bidra til at alle foreldre, og særlig foreldre med egne belastninger eller med premature eller syke barn, får nødvendig støtte og hjelp.

Opplæringstilbud

Vi tilbyr både 1- 3 dagers kurs, seminarer og konferanser i tillegg til videreutdanninger som går over flere semestre. Kompetanseoverføring og opplæring skjer gjennom nær kontakt med praksisfeltet. Vi gir opplæring i bruk og implementering av kartleggingsverktøy og metoder, i tillegg til kurs som har fokus på kunnskapsheving innenfor ulike temaer knyttet til sped- og småbarns psykiske helse.

Se alle våre opplæringstilbud

Forskning

Kunnskap fra forskning er et viktig grunnlag for kvalitetssikring av tjenestene som gis sped- og småbarn og deres familier. Vårt mål er å bidra med kunnskap om utsatte sped- og småbarn og deres familier til praksisfeltet gjennom forskning av høy internasjonal kvalitet. Vår forskning fokuserer derfor på tidlig identifisering og hjelpe- og behandlingstiltak til utsatte grupper og på prospektive, longitudinelle studier av sped- og småbarn med fokus på anvendt klinisk forskning.

Se alle våre forskningsprosjekter

Tjenesteutvikling

Spedbarnsnettverket driver tjenesteutvikling i form av kunnskapsformidling, undervisning og opplæring som forankres hos tjenesteledere og som er tilpasset arbeidsstedets rutiner og rammer. Ved å gi veiledning og tett oppfølging over tid ønsker vi å sikre kvaliteten på arbeidet når nye metoder og verktøy tas i bruk. Det pågår i dag flere prosjekter hvor forskning, kunnskapsformidling, opplæring og veiledning er organisert med tanke på å heve kvaliteten i tjenestene.

Les mer om tjenesteutvikling

 

Team for kommunehelstetjenesten

Team for kommunehelsetjenesten består av både forskere og klinikere. Teamet ledes av helsesøster og undervisningsleder Hanne Holme. Du kan lese mer om hver enkelts kompetanse ved å klikke på navnet deres.

Hanne Holme
Undervisningsleder

Hanne er utdannet helsesøster. Hun jobber som opplæringsleder i Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse.

Hanne har tidligere jobbet som sykepleier på Klinikk Legevakten og i Europeiske Reiseforsikrings alarmsentral. Etter helsesøsterutdanningen har hun jobbet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Kongsvinger kommune, der hun var ansvarlig for pilotutprøving av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets satsing på gratis samlivskurs til alle førstegangsforeldre (Godt samliv). Senere har hun deltatt i kurslederopplæring i regi av BUFetat Midt-Norge og Nord-Norge. Hanne har også jobbet som fagansvarlig forebyggende helsearbeid på Familiens hus i Nes kommune før hun begynte hos oss i april 2007.

Hos oss jobber hun hovedsakelig med implementering av gode kartleggingsverktøy og metoder for oppfølging i kommunene.

Se Hannes prosjekter,artikler og publikasjoner

 

I tillegg består fagteam for kommunehelsetjenesten av:

Navn Tittel
Hanne Holme Helsesøster/Undervisningsleder
Lisbeth Valla              Helsesøster/Stipendiat
Marit Bergum Hansen Avdelingssjef
Ingjerd Hvatum Helsesøster/Forskningsassistent
Unni Tranaas Vannebo Helsesøster
Ellen Olavesen Helsesøster
Rakel Asheim Greve Koordinator undervisning Vest / Barnevernspedagog
Ragnhild Onsøien Koordinator undervisning Midt/ 
Silje Marie Haga Forsker (Post Doc)
Filip Drozd Forsker (Post Doc)
Eivor Fredriksen Stipendiat

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook