Undervisningsnyheter

Foreldrehverdag - en nettressurs for foreldre

Denne uken ble en flunkende ny nettportal for foreldre lansert av Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir). Portalen "foreldrehverdag.no" skal gi råd og veiledning til foreldre, og flere av RBUPs fagfolk har deltatt i arbeidet.

Les mer
Foreldrehverdag - en nettressurs for foreldre

Nevro: Erfaringskonferanse i november

RBUP Øst og Sør i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for sped og småbarns

psykiske helse og ADHD Norge inviterer til erfaringskonferanse for ansatte i nevroteam, i BUP

og førstelinjen. Konferansen er i år lagt opp som et to dagers åpent kurs.

Les mer
Nevro: Erfaringskonferanse i november

Mindfulness som grunnlag for et godt lærings- og utviklingsmiljø

Vi har ledige plasser på kurset "Oppmerksomt nærvær (Mindfulness) i samvær med barn og unge", som gjennomføres med seks samlinger fra oktober 2016 til april 2017. Kurset rettes mot deg som jobber i skole, barnehage og skolehelsetjeneste.

Les mer
Mindfulness som grunnlag for et godt lærings- og utviklingsmiljø

Hypnose Workshop for pediatere, allmennleger, psykologer og psykiatere i psykisk helsevern for barn og unge

En innføring i bruk av hypnose/hypnoterapi i klinisk arbeid med barn og unge.

Nytt kurs 11. november.

Les mer
Hypnose Workshop for pediatere, allmennleger, psykologer og psykiatere i psykisk helsevern for barn og unge

Meld deg på kurs om mindfulness i behandlingsarbeid, noen ledige plasser!

Mindfulness, eller arbeidet med det oppmerksomme nærværet, er et område i stor utvikling. Nå arrangeres et åtte ukers kurs for behandlere, med oppstart i oktober.

Les mer
Meld deg på kurs om mindfulness i behandlingsarbeid, noen ledige plasser!

Programmet «Tidlig inn» hever kompetansen

Evalueringen av opplæringsprogrammet «Tidlig inn» viser at fagfolk i kommuner er godt fornøyd med opplæringen de får. Planen er å innføre programmet i hele landet.

Les mer
Programmet «Tidlig inn» hever kompetansen

Nytt kurs i bruk av ASEBA

Spørreskjemaene har vært brukt i flere tiår i Norge, spesielt i psykisk helsevern for barn og unge og i PP-tjenesten. Det er skjema for foreldre (CBCL), ungdom (YSR) og lærere (TRF), og egne skjema for førskolebarn. Skjemaene er også brukt i mange norske forskningsprosjekter.

Les mer
Nytt kurs i bruk av ASEBA

Våre nye spesialister

På spesialistutdanningens kongress 2016 fikk 64 nye spesialister innen barn og unges psykiske helse sine kursbevis.

Les mer
Våre nye spesialister

Hypnose/hypnoterapi med fokus på barn, ungdom og familier

Høsten 2016 starter vi opp 8. kull i 1-årig utdanning i klinisk hypnose/hypnoterapi med fokus på barn, ungdom og deres familier. Utdanningen skjer i samarbeid med Seksjon for psykosomatikk og CL-barnepsykiatri, Barne- og ungdomsavdelingen, Rikshospitalet. Utdanningen er også åpen for deltakere fra de andre helseregionene.

Les mer
Hypnose/hypnoterapi med fokus på barn, ungdom og familier

Vi starter opp nytt kull i Spesialistutdanningen ved RBUP Øst og Sør 2017-2019

Utdanningen er åpen for barnevernspedagoger, leger, pedagoger, psykologer, sosionomer, sykepleiere og vernepleiere som har sitt arbeid i psykisk helsevern for barn og unge og nøkkelpersonell med behandlingsansvar i 1.linjen.

Les mer
Vi starter opp nytt kull i Spesialistutdanningen ved RBUP Øst og Sør 2017-2019

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook