Om undervisningen

RBUP formidler oppdatert og nyttig kunnskap til fagfolk som arbeider med barn og unges psykiske helse og til allmennheten.

Undervisningen ved RBUP er basert på forskning og praktisk klinisk erfaring.
Alle utdanninger og kurstilbud blir evaluert med tanke på at de skal være relevante for fagfeltet og tilby oppdaterte og anerkjente metoder.

Målet er å bidra til bedre psykisk helse-hjelp for barn og unge som trenger det.

Vårt opplæringsstilbud

Vi tilbyr kurs, seminarer, konferanser og lengre utdanninger innen feltet sped- og småbarns psykiske helse som arrangeres ved RBUP.

Se vårt opplæringstilbud

Logg inn i Fronter

Nyheter

Foreldrehverdag - en nettressurs for foreldre

Denne uken ble en flunkende ny nettportal for foreldre lansert av Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir). Portalen "foreldrehverdag.no" skal gi råd og veiledning til foreldre, og flere av RBUPs fagfolk har deltatt i arbeidet.

Les mer
Foreldrehverdag - en nettressurs for foreldre

Nevro: Erfaringskonferanse i november

RBUP Øst og Sør i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for sped og småbarns

psykiske helse og ADHD Norge inviterer til erfaringskonferanse for ansatte i nevroteam, i BUP

og førstelinjen. Konferansen er i år lagt opp som et to dagers åpent kurs.

Les mer
Nevro: Erfaringskonferanse i november

Mindfulness som grunnlag for et godt lærings- og utviklingsmiljø

Vi har ledige plasser på kurset "Oppmerksomt nærvær (Mindfulness) i samvær med barn og unge", som gjennomføres med seks samlinger fra oktober 2016 til april 2017. Kurset rettes mot deg som jobber i skole, barnehage og skolehelsetjeneste.

Les mer
Mindfulness som grunnlag for et godt lærings- og utviklingsmiljø

Hypnose Workshop for pediatere, allmennleger, psykologer og psykiatere i psykisk helsevern for barn og unge

En innføring i bruk av hypnose/hypnoterapi i klinisk arbeid med barn og unge.

Nytt kurs 11. november.

Les mer
Hypnose Workshop for pediatere, allmennleger, psykologer og psykiatere i psykisk helsevern for barn og unge

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook