Kartleggingsverktøy

Velkommen til RBUPs oversikt over tester og kartleggingsverktøy for barn og unges psykiske helse! Her finner du lenker til nettsteder for de norske versjonene av testene. Noen av testene kan fritt lastes ned, mens andre kan bestilles fra en forhandler.

 

Selv for de testene og kartleggingsverktøyene som er fritt tilgjengelig vil vi minne om at testbruk krever fagkompetanse. Se International Test Comissions retningslinjer for testbruk, som fungerer som Norsk psykologforenings standarder. Se også tidsskriftet PsykTestBarn for artikler om måleegenskaper ved norske testversjoner.


Testene er grovsortert etter hovedtema. Klikk på temaet du er interessert i å måle i margen til venstre for å få opp en liste over tester og kartleggingsverktøy. Hvis du leter etter en test som du kjenner navnet på kan du søke i søkefeltet. Noen tester mangler vi dessverre informasjon om. Tips oss gjerne ved å sende en mail hit hvis du vet hvor de finnes!

 

Snarvei til ASQ og ASQ:SE

ADHD

ADHD-RS-IV - ADHD Rating Scale-IV

Den norske oversettelsen er publisert i boken «AD/HD: Et verktøy for kartlegging av barn og ungdom» (Kvilhaug et al.,1998). Tillatelse til å kopiere kartleggingsverktøyene gis til kjøper av boken kun for personlig bruk. Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til ADHD-RS-IV Hjemme og ADHD-RS-IV Skole.

ASRS – Adult ADHD Self Report Scale 1.1

Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til ASRS.

Brown ADD Scales (3-7) og (8-12)- Brown Attention-Deficit Disorder Scales for Children and Adolsescents

Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til Brown ADD Scales 3-7 og Brown ADD Scales 8-12.

CPRS og CTRS- Conners Parent Rating Scale, Conners Teacher Rating Scale

Har ikke funnet norsk eller engelsk versjon.

QB – QB test

Har ikke funnet norsk versjon. Engelsk versjon finner du her.

SNAP - Swanson Nolan and Pelham-IV Questionnaire

Kontakt Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi for norsk versjon, tlf: 23016030. Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til SNAP.

VOT-T - Vedvarende oppmerksomhetstest - Tall

Våletesten

Alkohol- og stoffrelaterte forstyrrelser

Euro-ADAD - European Adolescent Assessment Dialogue

Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til Euro-ADAD.

Angst

ADIS - Anxiety Disorders Interview Schedule

RBUPs avtale med rettighetshaver Oxford University Press om distribusjon av den norske versjonen av ADIS er utløpt, og vil ikke bli fornyet. Ta kontakt med Oxford University Press’ Rights & Permissions Department for mer informasjon. Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til ADIS her.

CY-BOCS - Childrens Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale

Har ikke funnet norsk eller engelsk versjon. Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til CY-BOCS.

LOI-CV - Leyton Obsessional Inventory Child Version

Den norske versjonen er oversatt av Knut Gundersen, Lars T. Jørgensen og Luke Moynahan og er tilgjengelig i boken Tvangslidelser hos barn og unge: En kognitiv-atferdsterapeutisk behandlingsmanual (March & Mulle, 2003). Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til LOI-CV.

MASC - Multidimensional Anxiety scale for children

Norsk versjon ikke godkjent av opphavsmann. Engelsk versjon finner du her.

PASR - Preschool Anxiety Scale Revised

SCARED - Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders

Rettighetshaver i Norge: Einar Leikanger, NTNU. Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til SCARED.

Spence Children's Anxiety Scale (SCAS)

Atferdsproblemer

ABC – Aberrant Behavior Checklist

Den norske versjonen av sjekklisten kan bestilles hos Slosson Educational Publications gjennom henvendelse til Michael Aman. Kontakt Aman for informasjon om bruk av ABC i forskningsprosjekter. Les PsykTestBarn sin vurdering av ABC.

ECBI - Eyberg Child Behavior Inventory

Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til ECBI.

SESBI-R - Sutter-Eyberg Student Inventory – Revised

Autismespekter

ABAS-3 - Adaptive Behavior Assessment System, Third Edition

Har ikke funnet norsk versjon. Engelsk versjon finner du her.

ADI-R - Autism Diagnostic Interview Revised

ADOS - Autism Diagnostic Observation Schedule

ASRS - Autism Spectrum Rating Scales

ASSQ - Autism Spectrum Screening Questionnaire

Copyright/kontaktperson for den norske versjonen er Anne Mari Sund, RBUP Midt, INM, NTNU.

DISCO - Diagnostic Interview for Social and Communication Disorders

Har ikke funnet norsk eller engelsk versjon av testen. Her er lenke til opplæring i DISCO som er obligatorisk før man skal bruke intervjuet.

SCQ - Social Communication Questionnaire

Depresjon

BDI II - Beck Depression Inventory

Les PsykTestBarn sin vurdering av BDI II.

EPDS - Edinburgh Postnatal Depression Scales

Les PsykTestBarn sin vurdering av EPDS.

MFQ - Mood and Feeling Questionnaire

Kontakt Anne Mari Sund ved RKBU Midt for norsk versjon av MFQ. Les PsykTestBarn sin vurdering av MFQ.

Foreldrefunksjon

CARE Index

Har ikke funnet norsk versjon. Engelsk versjon finner du her.

FACES - Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale

Har ikke funnet norsk versjon. Engelsk versjon finner du her.

HOME - Home Observation Measurement of the Environment

Har ikke funnet norsk versjon. Engelsk versjon finner du her.

PSS - Parental Stress Scale

Har ikke funnet norsk versjon. Engelsk versjon finner du her. Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til PSS.

PSI - Parenting Stress Index

Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til PSI.

Generell psykisk helse

ADBB - Alarm Distress Baby Scale

Kontakt Unni Tranaas Vannebo ved RBUP Øst og Sør. Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til ADBB.

ASEBA (CBCL, TRF, YSR, C-TRF) - Achenbach System of Empirically Based Assessment

RBUP forhandler ikke ASEBA lenger. Erasmus universitetet i Nederland er ny forhandler. ASEBA-materiell bestilles her. Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til CBCL og TRF.

BYI-II - Beck Youth Inventories

Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til BYI-II.

BPM - Brief Problem Monitor

CAPA og PAPA - The Child and Adolescent Psychiatric Assessment. Child/parent interview

Har ikke funnet norsk versjon. Engelsk versjon finner du her. Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til CAPA/PAPA.

CGAS – Children's Global Assessment Scale

CORS og CSRS- Child Outcome Rating Scale

DAWBA - Development and Well-Being Assessment

Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til DAWBA.

ERC - Emotion Regulation Checklist

Har ikke funnet norsk eller engelsk versjon. 

HoNOSCA - Health of the Nation Outcome Scales for Children and Adolescents

Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til HoNOSCA.

K-SADS-PL - Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School Aged Children - Present and Lifetime Version

Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til K-SADS-PL.

ePAPA - The Electronic Preschool Age Psychiatric Assessment

Har ikke funnet norsk eller engelsk versjon.

PCERA - Parent-Child Early Relational Assessment

Norsk manual kan bestilles fra University of Wisconsin-Madison, ved Roseanne Clark.

READ - Resilience Scale for Adolescents

Ta kontakt med rettighetsinnhavere Odin Hjemdal eller Oddgeir Friborg for norsk verjon. Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til READ.

SDQ - Strengths and Difficulties Questionnaire

Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til SDQ-S og SDQ-T.

YLS/CMI - Youth Level of Service/Case Management Inventory

Har ikke funnet norsk versjon. Engelsk versjon finner du her.

Kognitive evner

CAS - Cognitive Assessment System 

Kaufman ABC - Kaufman Assessment Battery for Children

Har ikke funnet norsk versjon. Engelsk versjon finner du her.

Leiter - Leiter International performance Scale

MSCA - McCarthy Scales of Children's Abilities

PPVT - Peabody Picture Vocabulary Test

Skåringsark for den norske utgaven kan fås ved henvendelse til Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Engelsk versjon finner du her

Ravens matriser

SON-R - Snijders-Oomen Nonverbal Intelligence Scale

Har ikke funnet norsk versjon. Engelsk versjon finner du her

Stanford-Binet - Stanford-Binet Intelligence Scales

Har ikke funnet norsk versjon. Engelsk versjon finner du her

WASI - Wechsler Abbreviated Scale of Intellignece

WISC - Wechsler Intelligence Scale for Children

WNV - Wechsler Nonverbal Scale of Ability

WPPSI - Wechsler Primary and Preschool Scale of Intelligence

Livskvalitet

CHQ - Child Health Questionnaire

Har ikke funnet norsk versjon. Engelsk versjon finner du her. Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til CHQ.

ILC - The Inventory of Life Quality in children and adolescents

Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til ILC.

KIDSCREEN

Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til KIDSCREEN.

KINDL - Kinder Lebensqualität Fragebogen

Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til KINDL.

PedsQL - The Pediatric Quality of Life Inventory

Har ikke funnet norsk versjon. Engelsk versjon finner du her. Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til PedsQL.

Nevropsykologi

BADS - Behavioral Assessment of Dysexecutive Syndrome

BEERY VMI-6 - Beery-Buktenica Developmental Test of Visual-Motor Integration - Sixth edition

Bender Visual Motor Gestalt Test II

Boston Naming Test

BRIEF - Behavior Rating Inventory of Executive Function

CALVT - Children's Auditory Verbal Learning Test

Har ikke funnet norsk versjon. Engelsk versjon finner du her.

CCTT - Children’s Color Trails Test

CPT–3 – Conners' Continuous Performance Test 3

CVLT - California Verbal Learning Test

CVMT - Continuous Visual Memory Test

Har ikke funnet norsk versjon. Engelsk versjon finner du her.

D2 - Test of Attention

D-KEFS - Delis-Kaplan Executive Function System

HRNB - Halstead-Reitan Neuropsychological Test Battery

Har ikke funnet norsk versjon. Engelsk versjon finner du her

HVLT - Hopkins Verbal Learning test

Har ikke funnet norsk versjon. Engelsk versjon finner du her.

ITPA - Illinois test of Psycholinguistic Abilities

K-CPT 2 – Conners’ Kiddie Continuous Performance Test II 

NEPSY

NRDLS - Reynell Developmental Language Scales

RCFT - Rey Complex Figure Test

SDMT - Symbol Digits Modalities Test

TPT - Tactual Performance Test

Har ikke funnet norsk versjon. Engelsk versjon finner du her.

TOMM - Test of Memory Malingering

VSVT - Victoria Symptom Validity Test

Har ikke funnet norsk versjon. Engelsk versjon finner du her.

WCST - Wisconsin Card Sorting Test

Personlighet

CAT - Children's Apperception Test

HIT – How I Think

Har ikke funnet norsk versjon. Engelsk versjon finner du her

Junior TCI - Junior Temperament and Character Inventory

Har ikke funnet norsk versjon. Engelsk versjon finner du her

ORT - Object Relations Technique

Har ikke funnet norsk eller englesk versjon.

PIC-2 - Personality Inventory for Children, second edition

Har ikke funnet norsk versjon. Engelsk versjon finner du her.

Rorschach

Psykososial funksjon

SRS - Social Responsiveness Scale

SSIS - Social Skills Improvement System Rating Scales

Har ikke funnet norsk versjon. Engelsk versjon finner du her.

Vineland - Vineland Adaptive behavior Scales

Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til Vineland.

Spiseforstyrrelser

EDI-3 - Eating Disorder Inventory-3

Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til EDI-3.

Traumer

TSCYC - Trauma Symptom Checklist for Young Children

UCLA PTSD Index for DSM-IV

Norsk oversettelse kan fremskaffes ved henvendelse til Grete Dyb, NKVTS.

Utvikling

ASQ - Ages and Stages Questionnaire

Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til ASQ.

ASQ:SE - Ages and Stages Questionnaire Social-Emotional

Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til ASQ:SE.

BSID - Bayley Scales of Infant Development

Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til BSID.

BITSEA - Brief Infant and Toddler Social and Emotional Assessment

Har ikke funnet norsk versjon. Engelsk versjon finner du her. Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til BITSEA.

FTF - Five to fifteen

Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til FTF.

ITSEA - Infant and Toddler Social and Emotional Assessment

Har ikke funnet norsk versjon. Engelsk versjon finner du her. Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til ITSEA.

Movement ABC - Movement Assessment Battery for Children

MP-R - Merrill-Palmer Revised Scales of Development

MSEL - Mullen Scales of Early Learning

Har ikke funnet norsk versjon. Engelsk versjon finner du her.  Les PsykTestBarn sin vurdering av måleegenskapene til MSEL.

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook