Spesialisthelsetjenesten

Seksjonens overordnede mål er å bidra til kunnskaps- og kompetanseutvikling i spesialisthelsetjenestene innen barn og unges psykiske helsevern. Seksjonen skal derfor i samarbeid med HF’ene stimulere til og drive klinikknær forskning av høy relevans og god kvalitet.

Våre prioriterte områder

  • Forskning knyttet til barn og unge med alvorlige tilstander og behandlingsbehov
  • Behandlingsforskning og forskning på evaluering av tjenestetilbudet for barn og unge med psykiske lidelser
  • Implementering av evidensbasert utredning/behandling i klinisk praksis
  • Arbeid med forskningsmetoder og instrumenter (spørreskjema/intervju/tester/observasjoner) til bruk i klinisk praksis
  • Formidling av forskningsbasert kunnskap til praksisfeltet

Våre prosjekter

I vår seksjon jobber vi med prosjekter for spesialisthelsetjenesten.

Nedenfor får du opp en samlet oversikt over alle prosjekter i RBUP.

Se våre prosjekter

 


Gutt i bunnen av en sklie

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook