Barnevern

Seksjonens oppgave er å kombinere forskning og tjenestestøtte på måter som tjener brukerne og fagfeltet.

Våre prioriterte områder

Det prioriteres både utvikling av nye metoder, og å tilpasse og effekt-evaluere allerede eksisterende forskningsbaserte metoder. Ett stort prosjekt er godt i gang, og flere prosjekter er i startfase eller under planlegging.
Det arbeides bl.a. med følgende tema:

  • Styrking av kvaliteten i statlige barnevernsinstitusjoner gjennom standardisert kartlegging, modulbasert kognitiv adferdsterapi og innføring av overføringstiltak ved endt institusjonsopphold
  • Utvikling av endringstiltak i hjemmet overfor barn i førskolealder hvor det er relasjonsvansker med omsorgsgivere
  • Mestring i skolen gjennom tiltak i hjemmet
  • Rammeverk for kunnskapsoverføring og arbeidsprosedyre for hvordan RBUP kan bistå barnevernstjenester med å oppnå ønskede endringer
  • Betydning av familiesenterorganisering for forebyggingsvirksomhet innen barnevernspraksis
  • Internt og eksternt nettverk for forskning og tjenestestøtte innen barnevern

Våre prosjekter

I vår seksjon jobber vi med prosjekter for barnevern.

Nedenfor får du opp en samlet oversikt over alle prosjekter i RBUP.

Se våre prosjekter

Høring om sentergjennomgangen
 


 

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook