Om forskningen ved RBUP

Forskningsavdelingen ved RBUP driver forskning og tjenesteutvikling for alle relevante tjenester for barn og unges psykiske helse og barnevern.

Vi vil bidra til at tjenester får støtte til sitt forbedringsarbeid og at dette arbeidet bygger på gode evalueringer og oppsummert kunnskap. Tjenesteutviklingen inkluderer både innhold og organisering av tjenestene og skjer i tett samarbeid med ledere, utøvere og brukere av tjenestene.

 

Forskningsavdelingen er organisert i fire seksjoner:

  • Seksjon for Kommunale tjenester og forebygging: arbeider for å utvikle og evaluere forebyggende tiltak egnet for gjennomføring i barnehage, skole, familiesentra, helsestasjon, skolehelsetjenesten og med barns foreldre.
  • Seksjon for Forskningsstøtte: utvikler elektroniske datainnsamlingsløsninger og databaser for forskningsdata, samt veileder innen forskningsprosedyre og statistikk.
  • Seksjon for spesialisthelsetjenesten: arbeider for at polikliniske og spesialiserte tjenester tar i bruk de mest hensiktsmessige og virksomme metodene for utredning, behandling og oppfølging av barn og deres familier.
  • Seksjon for barnevern: arbeider for at kommunalt og statlig barnevern bygger sin virksomhet på forskningsbasert kunnskap om arbeidsmåter og tiltak og på barn og unges utvikling og behov.

 

Spørsmål?

Konst. forskningssjef Turid Suzanne Berg-Nielsen

 

Denne siden ble sist oppdatert: 8.12.2015
Foto: iStock

Foto: iStock

Relaterte filer:

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook