TIM-studien: et lavterskeltiltak for engstelige og triste barn

I TIM-studien undersøker vi om barn som er mer engstelige og/eller triste enn andre har nytte av å delta i tiltaket Mestrende barn.

Tidlig Intervensjon Mestrende barn (TIM) er et samarbeidsprosjekt mellom RBUP Øst og Sør, RKBU Midt-Norge og RKBU Nord og er støttet av Norges Forskningsråd.

Studien foregår ved 36 skoler i Bærum, Ski, Skedsmo, Melhus, Trondheim, Bodø og Tromsø. 

Elever i tredje til sjette klasse har fått forespørsel om å være med, og i desember avslutter vi fjerde semester i studien. Pr i dag har 1749 barn fylt ut spørreskjema for å vurdere om de skal være med i studien. 283 barn har fått tiltaket Mestrende barn, mens 426 barn deltar i studien på kontrollskoler. 

I tiltaket Mestrende barn møtes barna i grupper hvor de lærer mestringsstrategier for å takle stress og belastninger. Barnas foreldre møtes i egne grupper hvor de får innsikt i hva barna lærer og hvordan de kan støtte barna best mulig. Over 60 gruppeledere fra ulike tjenester (PPT, helsesøster, etc.) har fått opplæring i forskningsstudien. 

Lærere og foresatte til disse barna har også svart på elektroniske spørreskjema, tusen takk til alle dere som bidrar! 

Siste runde med rekruttering til studien er våren 2016, og siste datainnsamling (1-års oppfølgingsundersøkelse) vil skje i mai 2017. Så snart innsamling av data er fullført, vil analysene starte slik at vi kan vurdere hvilken effekt dette tiltaket har hatt. Vi håper å presentere resultatene på en egen konferanse for samarbeidspartnere i skoler, skolehelsetjeneste, PPT og andre lavterskeltilbud våren 2017. 

Hvorfor tiltak for engstelige og triste barn? 

Engstelighet:

  • Det er vanlig at barn er engstelige, men når frykten begynner å styre hverdagen, kan det skape problemer.
  • Problemer med angst oppstår ofte tidlig, og kan utvikle seg til en angstlidelse.
  • Problemene går ofte ikke over av seg selv.
  • Det kan være forløper til andre plager.
  • Angst kan påvirke skoleprestasjoner, sosiale relasjoner og selvfølelse negativt. 

Tristhet:

  • Det er vanlig at barn i perioder er triste, men selv få symptomer kan skape problemer for barnet i form av blant annet isolasjon og ensomhet.
  • Nedstemthet kan også utvikle seg til en depresjonslidelse.
  • Forekomsten øker, og starter i yngre alder enn tidligere.
  • Tidlig depressiv episode øker risiko for senere episoder.
  • Depresjon kan påvirke skoleprestasjoner og sosiale relasjoner negativt, og kan øke risikoen for andre problemer i ungdoms- årene.

 

Kontaktpersoner:

Nasjonal prosjektleder: Simon-Peter Neumer, simon-peter.neumer@r-bup.no

Lokale prosjektledere:
RKBU Nord: Frode Adolfsen, frode.adolfsen@uit.no
RKBU Midt-Norge: Anne Mari Sund, anne.m.sund@ntnu.no
RBUP Øst og Sør: Kristin Martinsen, kristin.martinsen@r-bup.no
Solveig Holen, solveig.holen@r-bup.no

 

Denne siden ble sist oppdatert: 23.6.2016
TIM

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook