Foreldrehverdag - en nettressurs for foreldre

Denne uken ble en flunkende ny nettportal for foreldre lansert av Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir). Portalen "foreldrehverdag.no" skal gi råd og veiledning til foreldre, og flere av RBUPs fagfolk har deltatt i arbeidet.

Foreldrehverdag.no er bygget på kunnskap om barns utvikling og viser hvordan foreldrene kan støtte barnet best mulig. Forskere har kvalitetssikret innholdet, og fra RBUP har blant annet psykolog Helen Christie og forsker Kåre S. Olafsen bidratt. Det nye nettstedet bygger på kunnskap om samspill mellom barn og foreldre, og det anerkjente og mye brukte veiledningsprogrammet ICDP (International Child Development Program).

Les mer om portalen på Bufdirs nettside

Målet med Foreldrehverdag.no er å skape bevissthet og refleksjon hos foreldre, og gi større mestringsfølelse. Nettportalen kan gi gode råd fra de små hverdagsutfordringene til de mer komplekse situasjonene. 

Foreldrehverdag.no

 

Denne siden ble sist oppdatert: 3.12.2016
Sko 2

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook