Moe, Vibeke

Vibeke Moe

Forsker
92 85 00 19

 

Marte Meo, Rusproblematikk, Sped- og småbarn, Tidlig intervensjon, Tilknytning, Utviklingspsykologi

 

Erfaring:

Jeg er psykologspesialist i klinisk arbeid med barn og unge og Dr. Psychol. Jeg jobber som forsker ved Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse.Doktorgradsarbeidet omhandlet en prospektiv, longitudinell undersøkelse av barn eksponert for rusmidler i fosterlivet. Vibeke Moe er prosjektleder for multisenterprosjektet med tema barn av psykisk syke og rusmiddelmisbrukende foreldre, med et spesielt fokus på tidlig samspill og reguleringsproblemer.

Jeg er også involvert i en rekke av de andre forskningsprosjektene ved kompetansenettverket som forsker og prosjektmedarbeider. Jeg har omfattende undervisningserfaring og startet sammen med Hanne Pedersen ved Nic Waals Institutt den to-årige tverrfaglige videreutdanningen i sped- og småbarns psykiske helse ved RBUP.

Hva er jeg særlig opptatt av:

Jeg er særlig opptatt av utviklingspsykologi og utviklingspsykopatologi, med en spesiell interesse for det tidligste samspillet og utviklingen i de første leveårene.

Prosjekter
Vitenskapelige artikler & bokkapitler
Bøker
Andre publikasjoner & presentasjoner
Pågående prosjekt

Sist oppdatert: 10/28/2016

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook