Berg-Nielsen, Turid Suzanne

Turid Suzanne Berg-Nielsen

Forsker 1
92 26 61 44

 

Foreldre-barn relasjon, foreldre egenskaper, foreldreveiledning, tilknytning, barns sosiale og emosjonelle utvikling og hvordan best fremme høykvalitetsbarnehager.

 

Erfaring:
Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo og ble spesialist i klinisk psykologi i 1986. Jeg jobbet i ca 15 år klinisk med voksne, barn og familier frem til jeg begynte som stipendiat ved NTNU i 1997. Jeg tok Dr.philos. graden ved Det medisinske fakultet, NTNU i 2002. Jeg ble professor i klinisk barnepsykologi samme sted i 2013.

Jeg har vært leder av RKBU i Midt Norge fra 2010-2013 og begynte som forskningsleder her ved RBUP i 2014.
I forskningsarbeidet ved RBUP er jeg involvert i store og små forebyggende prosjekter i kommunen rettet mot barnehage, skole og evaluering av foreldreveiledning. Dessuten forsker jeg på hvilke aspekter ved foreldre-barn samspillet har størst betydning for ulike barns sosiale og emosjonelle utvikling.

Hva er jeg særlig opptatt av:
Vi plikter å gi barna våre tilnærmet like muligheter og derfor må biologiske og sosiale forskjeller utjevnes så langt råd er når det offentlige er ansvarlig for deres omsorg og læring. Barna må tidlig nok gis en god sjanse for et godt fremtidig liv med evner til å håndtere også den motgang livet kan føre med seg.
 

Prosjekter
Vitenskapelige artikler & bokkapitler
Bøker
Andre publikasjoner & presentasjoner

Sist oppdatert: 01/13/2017

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook