Haga, Silje Marie

Silje Marie Haga

Forsker
smh@r-bup.no
93086870

 

Forebygging og Tidlig intervensjon, Barseldepresjon, Intervention Mapping, Longitudinelle studier, Randomiserte kontrollerte studier, Kvalitativ metode, SWOT metodikk, Mestringstro, Amming, Sped- og småbarn, Tilknytning, Emosjonsregulering

 

Erfaring:

Jeg har en PhD i psykologi fra UiO, og er ansatt i 100% stilling som Post Doktor ved Nasjonalt Kompetansenettverk for sped-og småbarns psykiske helse. Jeg er prosjektleder for Mamma Mia studien som er en omfattende randomisert kontrollert studie hvor vi undersøker hvorvidt Mamma Mia programmet forebygger barseldepresjon og virker støttende på gravide og barselkvinner. I tillegg er jeg involvert i andre prosjekter som KVIK-prosjektet og Newborn Behavioral Observation (NBO). Andre sentrale arbeidsoppgaver inkluderer implementering av forebyggende tiltak.

Hva er jeg særlig opptatt av:

Jeg er opptatt av forebygging, og hvordan vi kan nå ut til mange. Jeg er særlig opptatt av barseldepresjon, og hvordan forebygging og tidlig intervensjon kan potensielt fremme pyskisk helse hos kvinnen, barnet, og partner. I tillegg er jeg svært opptatt av implementeringsforskning, og at man er bevistt at implementering ikke er en automatisk prosess.

Prosjekter
Vitenskapelige artikler & bokkapitler
Bøker
Andre publikasjoner & presentasjoner

Sist oppdatert: 01/13/2017

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook