Nettverk

RBUP skal utvikle og formidle kunnskap, samt bidra til kompetanseutvikling gjennom egen forskning, stimuleringstiltak og undervisning. I nettverk knyttes personer og miljøer sammen i forpliktende fora. Det styrker mulighetene for felles kompetanseutvikling og gjensidig læring. Vi har for tiden følgende nettverk:

Klient- og resultatstyrt praksis (KOR)

Nettverket ble etablert høsten 2002 av terapeuter og fagteam som hadde tatt i bruk, eller som ønsket å prøve ut, en klient- og resultatstyrt tilnærming i klinisk praksis.

Les mer
Klient- og resultatstyrt praksis (KOR)

Ledernettverk for familiesentre/Familiens hus

Ledernettverket er opprettet etter ønske fra familiesentrene/Familiens hus. Det skal være et samlingssted og nettverk for å utvikle lederrollen og styrke sentrene.

Les mer
Ledernettverk for familiesentre/Familiens hus

Nettverk ungdom

Nettverk ungdom er en faglig nettverks- og arbeidsgruppe som arbeider med temaet "Mer tilgjengelige tilbud til ungdom med psykiske vansker i kommunene".

Les mer
Nettverk ungdom

Skoleforskernettverket

Atferdssenteret har i samarbeid med RBUP Øst og Sør etablert et faglig forum for forskere med spesiell interesse for intervensjonsforskning i skolen.

Les mer
Skoleforskernettverket

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook