Brean, Gro Vatne

Gro Vatne Brean

Spesialrådgiver
48 09 31 74

 

 

Erfaring:

Jeg er spesialist i klinisk psykologi, og har siden studietiden vært opptatt svangerskap, barsel, sped og småbarns tid. Jeg har arbeidet både med barnevern, barne og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri, samt i privatpraksis og således hatt ulike ”inngangsporter ” til arbeidet med de gravide, sped og småbarn. Nå arbeider jeg med gravide, sped og små både klinisk i privatpraksis ( ITF) og gjennom Nasjonalt kompetansesenter for spedbarns og småbarns psykiske helse, hvor jeg har ansvar for en videreutdanning i psykoterapi for gravide og implementeringen av kartlegging og diagnosesystemet DC 0-3 R.

Jeg prøver også tilrettelegge for møtepunkter mellom sped og småbarnsteamene; for felles opplæring, refleksjon og drøfting. Gjennom kunnskap og fagformidling kan man skape endring.

Jeg er særlig opptatt av:

Jeg er opptatt av å gjøre kunnskap om nevrobiologi, utviklingspsykologi, tilknytning og ikke minst emosjonsregulering tilgjengelig for alle. Videre er det å se hvordan oppmerksomt nærvær kan være et verktøy for å arbeide med emosjonsregulering blant gravide, foreldre til sped og småbarn, og ikke minst for oss hjelpere er et spennende. Det å se og regulere egen sårbarhet i møte med andres sårbarhet er viktig for både foreldre og hjelperne.

Prosjekter
Vitenskapelige artikler & bokkapitler
Bøker
Andre publikasjoner & presentasjoner

Sist oppdatert: 01/13/2017

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook