Kommunesatsing

Barn, unge og familier som trenger det bør få hjelp der de bor. Derfor tilbyr RBUP kurs og utdanninger som skal heve kompetansen hos ansatte i kommunene og styrke kommunenes innsats på psykisk helse-feltet.


Det legges spesiell vekt på tilbud rettet mot kommunehelsetjenesten, barnevern og rus.
Brukermedvirkning, forebygging, flerkulturell kompetanse, tverrfaglighet og lavterskelbehandling er grunnleggende perspektiver.

Vi tilbyr kurs og lengre utdanninger i sentrale og aktuelle emner innen psykisk helse for barn og unge.
Undervisningen skal bidra til å bygge nettverk og styrke samarbeidet mellom psykisk helsevern og andre instanser, og mellom førstelinjen og spesialisthelsetjenesten.
 

20 prosent av studieplassene på RBUPs spesialistutdanning er avsatt til ansatte i førstelinjen - her kan du lese mer og søke opptak


Kurs/Utdanninger Påmeldingsfrist Oppstartsdato
Barnevernforum ved RBUP Øst og Sør .. 26.4.2017
Fagdag for familiesentre i Sør, våren 2017 22.4.2017 24.4.2017
Fagdag for psykologer i kommunen: Journal, skriftlighet, kommunikasjon- og etikk 25.4.2017 9.5.2017
Foreldrekonflikter 16.8.2017 30.8.2017
Krisepedagogikk - Larvik 8.11.2017 22.11.2017
Nettverk Ungdom 20.4.2017 4.5.2017
Nettverkssamling Familiens hus/familiesentre 20.4.2017 24.4.2017
Sårbare unge og læring 1.9.2017 15.9.2017
Ungdom, rusmiddelbruk og bytte av sex 30.5.2017 13.6.2017
Utviklingsstøtte. Fordypningskurs i relasjonelt arbeid. Utviklingsfremmende rådgiving til foreldre, og triangulerte samtaler med barn og foreldre. 15.6.2017 12.9.2017
Videreutdanning i barnevernfaglig veiledning 2.5.2017 25.9.2017

Pågående utdanninger - uten opptak
Nettverkssamling for terapeuter med minoritetsbakgrunn
Samtaler med barn om vanskelige temaer - AVLYST
Veilederutdanning i Kognitiv atferdsterapi 2014-2015
Prosjekt; henvisningsrett for PPT i 5 områder
Arbeid med mentalisering i Video Intervention Therapy (VIT).
Familieterapi, Videreutdanning i - 2015-2017
Ung 2014, Endring og undring Landskonferansen 2014:
Læringsmiljø og psykisk helse - AVLYST
Foreldrekonflikter i Re kommune: Dag 2
Videreutdanning for kontoransatte i BUP/psykisk helsevern for barn og unge, 2. studieår
Intersubjektivitet i psykoterapi – innganger til utviklingsprosesser
Trenerutdanning: Å ta opp uro
Samtaler med ungdom - AVLYST
Dialogkonferanse:

Avholdte kurs/utdanninger
Nevropsykologisk perspektiv
Ledernettverk for familiesentre
Humle kan jo fly!
Ungdom og skolefravær
Å snakke med familier i krise
Interkulturell kommunikasjon

Flere avholdt kurs

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Sentralbord: 22 58 60 00
E-post: mail@r-bup.no

Besøksadresse
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo

Om RBUP

Ledige stillinger

Utgivelser

Ansvarlig redaktør: Direktør Arild Bjørndal

Webredaktør: Solveig Espeland Ertresvaag

 

RBUP © 2016

Sosialt

Følg oss på Facebook