Ledernettverk for familiesentre

mange-mennesker-rbup

Ledernettverket for familiesentre er et regionalt nettverk for lederne ved disse sentrene og tilsvarende samorganiseringer av tjenester i kommunene. Hensikten er å gi lederne et samlingssted og nettverk for å utvikle lederrollen, samt å styrke de ulike sentrene.

Familiesentrene er tverrfaglige, kommunale tiltak som samler primære helse- og sosialtilbud til barn, unge og familier under ett tak. Sentrene gir på den måten viktige førstelinjetilbud til sine brukere. Ledernettverket skal gi støtte til ledere med utfordrende oppgaver i familiesentrene og er et forum for blant annet å dele erfaringer med tverrfaglig arbeid.

Ledernettverket ble opprettet etter ønske fra familiesentrene og drives av RBUP Øst og Sør, avdeling for kommunale tjenester. Vi har en arbeidsgruppe med representanter fra tjenestene og RBUP som gjennomgår evalueringer og ønsker for temaer på samlingene. Deltagere fra tjenestene bidrar vanligvis i en toårsperiode. Nettverket arrangerer årlig i Oslo (RBUPs lokaler i Nydalen) to samlinger for lederne ved sentrene og en fagdag som er åpen for alle sentrenes ansatte og samarbeidspartnere. I Kristiansand arrangeres to fagdager og et ledernettverk pr. år. Sør har en egen arbeidsgruppe.

Ledernettverket er relevant for alle ledere ved familiesentre, uavhengig av hvor lang erfaring den enkelte leder har. Nettverket er alltid åpent for nye deltakere og om du ønsker å være med er det bare å ta kontakt.

Kontaktpersoner

Nettverket i Kristiansand: Inger Hodne: inger.hodne@r-bup.no
Nettverket i Oslo: Hanne Holme: hho@r-bup.no og Marit Bergum Hansen: mbh@r-bup.no

01.06.2017   Hanne W. Giske

Kontakt oss


Anne-Lise Knatten

Studieleder


482 74 854

alk@r-bup.no

Les mer om Anne-Lise


Ellen Solstad Olavesen

Studieleder


922 50 763

eso@r-bup.no

Les mer om Ellen Solstad

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send