Familie for første gang (Nurse family partnership)

Familie-paa-gaatur-rbup

Familie for første gang (Nurse family partnership - NFP) er et intensivt oppfølgingsprogram for førstegangsfødende som har behov for ekstra støtte i graviditet og i barnets to første leveår. RBUP er ansvarlig for å prøve ut programmet i Norge.

Å bli gravid for første gang kan være overveldende. Omstendighetene rundt er kanskje ikke slik mor skulle ønske at de var. Vi i RBUP Øst og Sør ønsker å bidra til at barnet likevel får en så god start på livet som mulig. Derfor er vi stolte av å nå kunne tilby det verdenskjente og veldokumenterte intensivprogrammet Nurse-Family Partnership (NFP), eller på norsk – Familie for første gang.

Hva er Familie for første gang?

Familie for første gang er et intenstivt oppfølgingsprogram for førstegangsfødende som består av ukentlige hjemmebesøk av sykepleier, hvor målet er å forbedre mor og barns helse under svangerskapet, fremme barnets helse og utvikling, og å støtte foreldrene i forhold til helse og fremtidig livssituasjon. Det handler om å yte hjelp den lille vil kunne nyte godt av hele livet.

Lang fartstid internasjonalt

Familie for første gang er nytt i Norge, men programmet har lang fartstid internasjonalt og ble prøvd ut allerede i 1977. I dag er det i omfattende bruk i USA (i 44 stater), Nederland, Canada, England, Skottland, Nord-Irland og Australia. I tillegg er Bulgaria i startfasen med å prøve ut programmet med en gruppe rumenere. Programmet er utviklet av professor i pediatri, psykiatri, forebyggende medisin og sykepleie, David Olds, ved University of Colorado. Vi er nå godt i gang i to pilotområder; på tvers av kommunegrensene i Sandnes, Stavanger og Time, og i bydelene Søndre Nordstrand og Gamle Oslo. En god start er viktig for å fremme barnas fysiske og psykiske helse gjennom hele oppveksten og målet med utprøvingen er at 150 familier skal få tilbud om programmet innen 2018.

Vedtatt politisk

Utprøving av Familie for første gang i Norge ble politisk vedtatt i 2014 og er et samarbeid mellom Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse ved RBUP Øst og Sør.

Innholdet i programmet

Familie for første gang er styrkebasert og ressursorientert og utviklet med bakgrunn i Bronfenbrenners økologiske teori, Bowlby’s tilknytningsteori og Self-efficacy. Programmet er manualbasert, noe som innebærer at det ligger enkelte føringer for hva som skal gjennomgås og berøres under hjemmebesøkene. Ulike kartleggingsskjema og samspillsverktøy blir benyttet til angitte tidspunkt for å kvalitetssikre intervensjonen.

Team Oslo


Emma Johanne Broberg  emma.broberg@r-bup.no
Shjamilla Thoresen  shjamilla.thoresen@r-bup.no
Silje Margrethe Jensen  silje.jensen@r-bup.no
Heidi Duesund Hansen heidi.hansen@r-bup.no
Tone Cecilie Lagset tone.lagset@r-bup.no
Hilde Edvardsen hilde.edvardsen@r-bup.no


Team Sørvest


Bente Kristin Høgmo bente.hogmo@r-bup.no
Grete Olsen-Hagen  grete.olsen-hagen@r-bup.no
Sølvi Skjørestad Johnsen  solvi.johnsen@r-bup.no
Trine Ragde trine.ragde@r-bup.no
Silje Risholt silje.risholt@r-bup.no
Brit Espevik brit.espevik@r-bup.no

 

15.06.2018  

Du er kanskje også interessert i:

Skreddersydd opplæring


RBUP tilbyr kompetanseheving som kurs og foredrag på forespørsel for tjenester som arbeider med barn og unge og deres familier.

Les mer

Sped- og småbarnRBUP har sammen med de andre regionsentrene et særlig fokus på sped- og småbarn. Vi bidrar gjennom tjenestestøtte, undervisning, kunnskapsformidling og forskning. Her finner du vårt tilbud til deg som jobber med svangerskap, barseltid, og sped- og småbarn.

Les mer

TrygghetssirkelenCircle of Security (COS) Virginia - Trygghetssirkelen er en manualbasert behandlingsmodell som har som mål å fremme trygg tilknytning. Foreldrene inviteres til å reflektere over barnets atferd, følelser og behov, for å fremme mentalisering og utvikle en mer sensitiv og utviklingsstøttende omsorg.

Les mer
nfp_logo

Kontakt oss


Tine Gammelgaard Aaserud

Fagsjef


936 12 203

tine.aaserud@r-bup.no

Les mer om Tine Gammelgaard


Kristin Lund

Seniorrådgiver NFP


413 36 323

kristin.lund@r-bup.no

Les mer om Kristin

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send