Bindende påmelding

-Utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi


* Fakturaopplysninger

Kopier

ANNET

Dato: 06.09.2018
Todagers samlinger månedlig over 2 år.

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, Oslo

Plasser: 15

Pris: Semesteravgift kr. 10.000,-. I tillegg kommer utgifter til 80 timer veiledning.

Påmeldingsfrist: