Kurskalender

Filtrér

KursTypeTemaOppstart
Familien i eksil
Psykososialt arbeid med familier som har vært på flukt
Kurs Ungdom 21.09.2018
Trenerutdanning: Å ta opp uro
Å ta opp uro er en metode for å ta opp en uro eller bekymring med den det gjelder.
Etterutdanning Annet 26.09.2018
Oppmerksomt nærvær for terapeuter trinn I
Lær å mestre stress, regulere følelser og egne reaksjoner i møte med andre
Kurs Spesialisthelsetjenester - Barnevern og familievern - Kommunale tjenester 02.10.2018
Mestringskatten for barn og Mestringskatten for ungdom
7-13 år og 14-17 år
Kurs Barn - Barnehage og skole - Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester 08.10.2018
Hypnose - Workshop åpen dag
Developing your Hypnotic Skill Set to Facilitate Treatment of Children and Adolescents
Etterutdanning Spesialisthelsetjenester 09.10.2018
Video Intervention Therapy (VIT)
Play, Attachment, and Video Intervention Therapy (VIT)
Kurs Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester - Barn - Ungdom 11.10.2018
Tanker er bare tanker
Metakognitive samtaler med ungdom
Kurs Sped- og småbarn - Barn - Ungdom 12.10.2018
Oppmerksomt nærvær, relasjoner og livsmestring
Mindfulness og empati for bedre læringsmiljø i barnehage, skole og skolehelsetjeneste.
Etterutdanning Barnehage og skole - Barn - Kommunale tjenester - Ungdom 16.10.2018
Utviklingsstøtte og triangulerte samtaler - Oppfølgingssamling
En todagers Master Class med Reidun Hafstad og Haldor Øvreeide
Kurs Kommunale tjenester - Barnevern og familievern - Spesialisthelsetjenester 16.10.2018
Ungdomspsykiatri for førstelinjen - DAG 1
Kurs i ungdomspsykiatri for ansatte i skole og førstelinjetjenester
Kurs Barnehage og skole - Kommunale tjenester - Ungdom 16.10.2018 Fullt
NBO opplæring - Ålesundområdet 2018
Newborn Behavioral Observation
Etterutdanning Spedbarn 17.10.2018 Fullt
Testing av barn og ungdom – metoder, fortolkning og tiltak
Testing av barn og ungdom – metoder, fortolkning og tiltak
Etterutdanning Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester 22.10.2018
Hvordan fremme god søvn og forebygge søvnvansker hos spedbarn?
Babyen min sover ikke! - Hva kan jeg gjøre med det?
Kurs Sped- og småbarn 23.10.2018
Tidlig intervensjon i svangerskap og barseltid - Høst 2018
Hvordan forebygge fødselsdepresjon og hjelpe gravide og nybakte mødre som opplever dette?
Kurs Sped- og småbarn 25.10.2018
Fosterhjemmets indre liv
Hvordan utvikle gode emosjonelle relasjoner innad i fosterfamilien? Fagkonferanse for fosterforeldre og deres støttespillere
Kurs Kommunale tjenester - Barnevern og familievern 27.10.2018
Psykofarmakologikurs for leger i BUP, DPS og allmennleger
Når den unge ruser seg: Legemiddelbehandling hos barn og unge og samtidig rusbruk
Kurs Spesialisthelsetjenester 01.11.2018
Boostersamling Mindfulness for terapeuter trinn II
RBUP Øst og Sør inviterer til en oppfølgningsdag i november.
Kurs Spesialisthelsetjenester - Barnevern og familievern - Kommunale tjenester 07.11.2018
Gjennom barneøyne.
Barns møte med psykisk lidelse
Kurs Barn 09.11.2018
Nevroutviklingspsykologi
Nevroutviklingspsykologi – normalutvikling og de vanligste avvikene
Kurs Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester - Barnevern og familievern 12.11.2018
Ledernettverk for familiesentre/Familiens Hus
Personalledelse. Å utvikle gode team på tvers av tjenester
Kurs Kommunale tjenester - Annet 14.11.2018
Sårbare unge og læring
Hvordan hjelpe sårbar ungdom til å lykkes på skolen?
Kurs Kommunale tjenester - Ungdom 16.11.2018
Jeg vil snakke alene
Hvorfor, hvordan og når skal foreldre involveres i arbeid med ungdom?
Kurs Barn - Ungdom 22.11.2018
Ungdomspsykiatri for førstelinjen - DAG 2
Kurs i ungdomspsykiatri for ansatte i skole og førstelinjetjenester
Kurs Barnehage og skole - Kommunale tjenester - Ungdom 27.11.2018 Fullt
Betydningen av tidlig innsats for sped- og småbarn og deres familier
Hvordan kan vi sammen styrke sped- og småbarnsfeltet videre?
Kurs Sped- og småbarn 30.11.2018
Barnevernsforum.
Lovendringenes betydning for praksis.
Kurs Barnevern og familievern 03.12.2018
Erfaringskonferanse
Nevrofeltet barn og unge: Erfaringskonferanse 2018
Kurs Spesialisthelsetjenester 03.12.2018
Hjelp til engstelige barn - 2018
Tilknytning og regulering
Kurs Kommunale tjenester - Barnehage og skole - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester - Barnevern og familievern 04.12.2018
NBO opplæring - Bydel Gamle Oslo 2018
Newborn Behavioral Observation
Etterutdanning Spedbarn 04.12.2018
Fagdag for psykologer i kommunene
Sosial utjevning: Hvordan kan psykologer i kommunen i praksis arbeide med å utjevne sosiale ulikheter i helse?
Kurs Barn - Barnehage og skole - Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Ungdom 05.12.2018
«Jeg trenger noen å være glad i.»
Møter mellom mennesker og utvikling av profesjonell kompetanse
Kurs Barnevern og familievern 07.12.2018
"Umotivert" ungdom
Om hjelperens møte med "umotivert ungdom"
Etterutdanning Spesialisthelsetjenester - Ungdom - Kommunale tjenester 07.12.2018
Videreutdanning i miljøterapi og ambulant arbeid 2019-2020
Videreutdanning i miljøterapi og ambulant arbeid for barn og unge
Videreutdanning Barnevern og familievern - Spesialisthelsetjenester - Barn - Ungdom 07.01.2019
Hypnose - Workshop åpen dag
Developing your Hypnotic Skill Set to Facilitate Treatment of Children and Adolescents
Etterutdanning Spesialisthelsetjenester 08.01.2019
Edinburghmetoden
EPDS og støttesamtaler for nyansatte i kommunene
Kurs Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester 14.01.2019
Crowell-prosedyren
En samspillsobservasjon for barn i alderen 1 – 5 år
Kurs Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester - Barnevern og familievern 16.01.2019
Ungdomspsykiatri for førstelinjen - DAG 3
Kurs i ungdomspsykiatri for ansatte i skole og førstelinjetjenester
Kurs Barnehage og skole - Kommunale tjenester - Ungdom 17.01.2019 Fullt
Veilederutdanning i Kognitiv atferdsterapi 2019-2020
Fokus på barn og unge.
Etterutdanning Annet - Barn - Ungdom 24.01.2019
ASQ 2019
Ages & Stages Questionnaire (ASQ) - opplæring
Kurs Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester 28.01.2019
ASQ:SE 2019
Ages & Stages Questionnaire (ASQ:SE) - opplæring
Kurs Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester 29.01.2019
Nettverkssamling for sped- og småbarnsteam i BUP
DC:0-5 - Januar 2019
Kurs Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester 31.01.2019
Barnevernsforum "Up 2 Date"
Generelt om barnevernsforum
Kurs Barnevern og familievern 11.02.2019
Taushetsplikt i det tverrfaglige samarbeidet
Til hinder eller hjelp i profesjonelle drøftinger? Praktisk rettet gjennomgang av gjeldende lovverk
Kurs Barnevern og familievern - Kommunale tjenester - Spesialisthelsetjenester 12.02.2019
Trenerutdanning: Å ta opp uro - KRISTIANSAND
Å ta opp uro er en metode for å ta opp en uro eller bekymring med den det gjelder.
Etterutdanning Annet 12.02.2019
Å ta kroppen på alvor
Spiseforstyrrelser og selvskading - Beskrivelser, forståelse og tilnærmingsmåter
Kurs Barn - Ungdom - Spesialisthelsetjenester - Kommunale tjenester 01.03.2019
Utdanning for kontorfaglig ansatte
År 2 i Utdanning for kontorfaglig ansatte i kommunale helse- og sosialfaglige tjenester for barn, unge og deres familier og tilsvarende tjenester.
Videreutdanning Barn - Gravide - Sped- og småbarn - Ungdom 04.03.2019
Nettverkssamling for sped- og småbarnsteam i BUP
DC:0-5 - august 2019
Kurs Sped- og småbarn - Spesialisthelsetjenester 29.08.2019
Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send