Working Model - Trondheim

- WMCI som metode for oppfølging og veiledning av foreldre

Hvilken indre arbeidsmodell har foreldrene om sitt barn? Dette er et intervju som er utviklet av Zeanah og Benoit brukes for å kartlegge foreldres indre arbeidsmodeller av sine barn. Å ha kjennskap til foreldres tanker og følelser om sine barn er et godt grunnlag for videre intervensjon.

Kurs

Dato: 18.09.2017
18. september og 30. november 2017 fra kl 10.00 - 17.00

Sted: RKBU Midt-Norge Klostergata 46/48 Trondheim

Plasser: 30

Pris: Kr 3500,-

Påmeldingsfrist: 28.08.2017

Intensjonen med kurset er å lære hvordan intervjuet kan brukes til videre oppfølging og veiledning av foreldre. Deltakerne vil ikke bli formelt sertifisert i bruken av kodingssystemet, men vil lære å vurdere intervjuet til klinisk bruk.

Dag 1 – Teoretisk grunnlag og hvordan gjennomføre et Working Model of Child Interview.
Dag 2 - Klinisk tolkning: fortrinnsvis vil deltagernes egne opptak bli brukt som ledd i klinisk forståelse av informasjon som er fremkommet i intervjuet.

Det anbefales at alle deltakerne i perioden mellom første kursdag og oppfølgingsdagen gjennomfører et øvingsintervju på egen hånd. For at opptakene skal kunne brukes i undervisningen må deltakerne be om skriftlig tillatelse til slik bruk. Opptaket tas med til andre kursdag.

Etter påmeldingsfristen vil du motta intervjuet, oversatt til norsk, og noen relevante artikler som det forventes at man setter seg inn i før kurset.

Du lærer om

  • Hvilken indre arbeidsmodell har foreldrene om sitt barn?
  • Gjennomføring av intervjuet
  • Klinisk tolking av WMCI
  • Veiledning av foreldre

Kursholdere

Psykolog/PhD Heidi Jacobsen


Sett meg på venteliste

Så du etter noe annet?

Her finner du oversikt over vårt faglige tilbud for kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, skoler, barnehager og barnevern

Sett meg på venteliste

Målgrupper

Lege - Psykolog - Spesialhelsetjenesten - Helsesøster - Familievern - Barnevern
Ansatte i BUP og Barnevern som arbeider med behandling eller hjelpetiltak til utsatte familier. Det er en fordel med noe veiledningserfaring.

Sped- og småbarn Kommunale tjenester Spesialisthelsetjenester Barnevern

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør - Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse

Artikkel:Foreldrebasert kartlegging

Kontakt


Monica Werner

Kurskoordinator


450 37 010

monica.werner@r-bup.no

Les mer om Monica

Så du etter noe annet?

Her finner du oversikt over vårt faglige tilbud for kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, skoler, barnehager og barnevern

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send