Trivsel, utvikling og læring i barnehagen

- Kvalitet og relasjonskompetanse

De voksnes handlingskompetanse for å støtte barns trivsel, utvikling og læring har stor betydning for kvaliteten i barnehagen. I handlingskompetanse inngår relasjonskompetanse, samspillskompetanse og hvordan den voksne strukturerer og leder barnegruppen.

Kurs

Dato: 04.09.2017
09.30-12.30

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 150

Pris: 850,-

Påmeldingsfrist: 31.07.2017

Barnehageansatte og lærere i Norge har generelt god kompetanse på samspillet mellom barna, men det har vært mindre fokus på den voksnes relasjonskompetanse og ledelse av barnegruppen. 

I dette seminaret settes fokus på hvordan de voksne gjennom omsorg og emosjonell støtte er med på å legge til rette for bedre læring og utvikling av tanke, språk og sosiale ferdigheter hos barna.  

Det vil bli vist ulike filmeksempler fra gjenkjennbare situasjoner i barnehager for å lære å gjenkjenne gode måter å støtte barna og lede grupper på.  

Du lærer om

  • Hvordan gjenkjenne ineffektive måter å kommunisere med barna på
  • Effektive måter å støtte og veilede barna på med konkrete filmeksempler
  • Hvordan observasjonsssystemet CLASS kan være et hjelpemiddel til kontinuerlig forbedring av kvaliteten i den voksnes støtte og veiledning av barna  

Kursholdere

Teachstone


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Her finner du oversikt over vårt faglige tilbud for kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, skoler, barnehager og barnevern

Målgrupper

Barnehage
Barnehagelærere, styrere, PPT, ansatte i barnehage og andre med ansvar og interesse for kvalitetsutvikling i barnehagene.  

Barnehage og skole

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Vi har to miniseminarer denne dagen:
09:30-11:30 barn i barnehagen (toddler)
13:30-16:30 de minste barna i grunnskolen (1-3. trinn)
Ta kontakt på e-post for redusert pris, kr 1500 for hel dag som inkluderer begge seminarene.

I samarbeid med Teachstone arrangerer vi også

CLASS observasjon opplæring

Kontakt


Monica Werner

Kurskoordinator


450 37 010

monica.werner@r-bup.no

Les mer om Monica

Så du etter noe annet?

Her finner du oversikt over vårt faglige tilbud for kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, skoler, barnehager og barnevern

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send