Sped- og småbarns psykiske helse 2017 - 2019

- Videreutdanning

Toårig tverrfaglig klinisk/teoretisk utdanning i sped- og småbarns psykiske helse.

Videreutdanning

Dato: 07.09.2017
4 semestre

Sted: Gullhaugveien 1-3, Oslo

Plasser: 24 Fullt

Pris: For studenter som ikke deltar i spesialistutdanningen: Kr. 15.000,- pr. semester (NB: Ny pris lagt inn 25/4-17. Dette fordi studiet nå gir 60 studiepoeng.) I tillegg kommer betaling for veiledning 80 timer, samt utgifter til bøker og annet studiemateriell.

Påmeldingsfrist: 01.05.2017

Innenfor sped- og småbarns psykiske helse er det en intensiv internasjonal kunnskapsutvikling. Spedbarnsforskning og klinisk erfaring viser at det tidlige emosjonelle samspillet mellom barnet og barnets nærmeste omsorgsgivere er av stor betydning for barnets psykososiale, nevrale og kognitive utvikling.

Kunnskapen om mulige konsekvenser av mangelen på positiv interaksjon og bekreftelse, eller andre forstyrrelser i samspillet mellom barnet og dets nærmeste omsorgsgivere og kunnskapen om hjernens plastisitet og formbarheten hos barnet den første spedbarnstiden, danner grunnlaget for utdanningen.

Studiet skal bidra til en økt forståelse av de første leveårenes betydning for den videre utviklingen og hvordan risikofaktorer i miljøet påvirker barnets utvikling indirekte eller direkte. Kunnskap om og forståelse av den tidlige normalutviklingen, samt skjevutvikling og risikofaktorer i de første leveårene vil stå sentralt i utdanningen.

I tillegg vil det bli lagt vekt på kunnskapstilegnelse med hensyn til tidlig diagnostikk og utredningsmetoder av sped- og småbarn. Et tredje hovedmål for utdanningen er dyktiggjøring i sped- og småbarnsterapeutiske ferdigheter, med vekt på samspill- og relasjonsorienterte tilnærminger og metoder. Vi anbefaler at du leser studieplanen godt før påmelding. Studieplanen finner du som vedlegg nederst på denne siden til høyre.

Du lærer om

  • psykososial utvikling
  • utviklingspsykologi
  • risiko og besyttelsesfaktorer
  • betydningen av samspill og tilknytning
  • foreldrestøttende metoder
Studieplan

Kursholdere

Diverse forelesere i tillegg til gruppelederne Sidsel Haug og Teija Anke.

Så du etter noe annet?

Her finner du oversikt over vårt faglige tilbud for kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, skoler, barnehager og barnevern

Målgrupper

Studenter i RBUPs spesialistutdanning og andre interesserte fra 1. og 2. linjetjeneste som daglig arbeider med sped- og småbarn og/eller gravide. Studenter i spesialistutdanning har fortrinnsrett.

Spesialisthelsetjenester Sped- og småbarn

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Søkere til Spesialistutdanningen 2017-2019 med fordypning i sped- og småbarns psykiske helse krysser av for ønsket fordypning når de søker seg inn i spesialistutdanningen.

Søkere til Sped- og småbarns psykiske helse alene søker via påmeldingsknappen. Søknadsfrist 1. april 2017.

Kontakt

Kursansvarlig

Sidsel Haug, studieleder ved RBUP Øst og Sør

Så du etter noe annet?

Her finner du oversikt over vårt faglige tilbud for kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, skoler, barnehager og barnevern

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send