Sårbare unge og læring

- Hvordan hjelpe unge som strever inn i læringsvinduet?

På kurset får du både teori om hva stress gjør med ungdom og konkrete råd om hvordan det kan håndteres.

Kurs

Dato: 15.09.2017
15. september 2017, kl. 9-15:30. Registrering fra kl. 8:30.

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, Nydalen i Oslo. Inngang Sandakerveien.

Plasser: 150

Pris: Kr. 950,- inkl. lunsj

Påmeldingsfrist: 01.09.2017

Hva skal til for å få disse ungdommene til å bli mer motiverte og positivt innstilte til læring? Hvordan stanse aggressiv atferd og samtidig tilby den omsorgen ungdommene trenger?

09.00 - 09.45: Ung vold
09.45 - 10.00: Pause
10.00 - 11.00: Paper tigers
11.00 - 11.15: Pause
11.15 - 12.00: Stress og regulering
12.00 - 13.00: Lunsj
13.00 - 13.45: Regulering av stress
13.45 - 14.00: Pause
14.00 - 14.45: Regulering i skolen
14.45 - 15.00: Pause
15.00 - 15.30: Å snakke om vold og regulere seg selv

Du lærer om

  • måter å håndtere utfordrende ungdom på
  • hva som skal til for å skape gode relasjoner og miljøer for ungdom som strever.

Kursholdere

Ane Heiberg Simonsen, spesialrådgiver og psykologspesialist, RVTS Øst.
Kaja Næss Johannessen, psykologspesialist, Østbytunet Behandlingssenter.

Så du etter noe annet?

Her finner du oversikt over vårt faglige tilbud for kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, skoler, barnehager og barnevern

Målgrupper

Lærere, rektorer og ansatte i barnevern, familievern, psykisk helsetjeneste, BUP, NAV, PPT, helsestasjoner og skolehelsetjeneste.

Kommunale tjenester Ungdom

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør i samarbeid med Helseetaten, Oslo kommune

Kreditering:

Norsk Sykepleierforbund godkjenner kurset som meritterende med totalt 7 timer. Norsk Psykologforening godkjenner kurset som 7 timers vedlikeholdsaktivitet. Utdanningsforbundet godkjenner kurset som 7 timer vedlikeholdskurs.

Kontakt


Caroline Lund

Kurskoordinator


919 11 662

caroline.lund@r-bup.no

Les mer om Caroline


Elisabeth Hellzén

Studieleder


980 37 337

elisabeth.hellzen@r-bup.no

Les mer om Elisabeth

Så du etter noe annet?

Her finner du oversikt over vårt faglige tilbud for kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, skoler, barnehager og barnevern

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send