Psykoterapi 2017 - 2019

- Videreutdanning

RBUP tilbyr Utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi med barn og ungdom .

Videreutdanning

Dato: 07.09.2017
Todagers samlinger månedlig over 2 år.

Sted: R.BUP, Øst og Sør. Gullhaugveien 1-3, Oslo

Plasser: 10 Fullt

Pris: Gratis som del av spesialistutdanningen.

Påmeldingsfrist: 14.10.2016

Psykoterapifordypningen sikter på å gi deltakere en anvendelig klinisk terapeutisk forankring basert på teori og forskningsbasert kunnskap ut fra en psykodynamisk forståelsesramme. Barnet og ungdommen ses i et utviklingspsykologisk perspektiv med samspill og tilknytning som sentrale elementer.

Du lærer om

  • teori og kunnskapsgrunnlag
  • utviklingspsykologi
  • psykodynamiske perspektiver
Studieplan

Kursholdere

Ingeborg Egebjerg, studieleder RBUP Øst og Sør

Så du etter noe annet?

Her finner du oversikt over vårt faglige tilbud for kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, skoler, barnehager og barnevern

Målgrupper

Studenter i RBUPs spesialistutdanning. Det forutsettes at kandidaten har grunnleggende kjennskap til utviklingspsykologien, og må være i en praksissituasjon der det er mulighet til å jobbe individuelt med barn/ungdom. Om det etter opptaket av spesialiststudentene blir ledige plasser til overs, gis disse til eksterne søkere med relevant bakgrunn. Eksterne søkere søker i likhet med spesialiststudentene innen fristen 3. oktober.

Spesialisthelsetjenester

Annen info

Arrangør R.BUP, Øst og Sør

1 time ukentlig psykoterapiveiledning, i alt 80 timer dokumentert veiledning over to år, er et krav. Egenbehandling anbefales. Mye av litteraturen vil være på engelsk. Studentene leverer på slutten av siste år en skriftligoppgave.

Se også kravbeskrivelse i studieplanene

Kontakt

Kursansvarlig

Ingeborg Egebjerg, studieleder RBUP Øst og Sør

Så du etter noe annet?

Her finner du oversikt over vårt faglige tilbud for kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, skoler, barnehager og barnevern

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send