Psykofarmakologikurs for leger i BUP

- ADHD problematikk hos barn og unge og psykofarmakologi

Andre dag av en kursrekke på fem dager vår 2017- høst 2018.

Kurs

Dato: 01.06.2017
5 enkeltstående dager: 2. februar 2017, 1. juni 2017, 19. oktober 2017, vinter 2018, høsten 2018, kl. 09.00-15.45. Registrering fra 08.30

Sted: RBUP, Gullhaugveien 1-3, Nydalen i Oslo

Plasser: Max 45 - min. 20

Pris: Kr. 1.200,- inkl. lunsj pr. dag. Ved deltakelse på 4 første kursdager vil 5. kursdag være inkludert.

Påmeldingsfrist: 29.05.2017

Forelesningene tar utgangspunkt i kliniske erfaringer, oppdatert kunnskap og vil belyse dilemma og muligheter knyttet til bruk av psykofarmaka.  Fokus vil også være på basal psykofarmakologi hos barn og unge.

Tema for kursrekken:
Dag 1: Psykotiske tilstander hos barn og unge og psykofarmakologi - 2. februar 2017
Dag 2: ADHD og psykofarmakologi - 1. juni 2017
Dag 3: Angst og depresjon og psykofarmakologi -
19.oktober 2017
Dag 4: Komplekse traumer og psykofarmakologi - vinter 2018
Dag 5: Farmakologisk behandling og oppfølging fra 2. linjen til
1. linjen - høsten 2018.


Program dag 2: 1. juni2017 - se PROGRAM!

Du lærer om

  • Kurset skal gi beslutningsstøtte i vurderingsprosessen knyttet til bruk av psykofarmaka som ledd i behandling av barn og unge.

Kursholdere

Kari Furu, cand. pharm., seniorforsker ved Folkehelseinstituttet
Aina Olsvold, psykologspesialist Senter for Tverrfaglig Kjønnsforskning, STK, UiO
Karen Astrid Boldingh Debernard, farmasøyt, RELIS Sør-Øst
Pål Zeiner, førsteamanuensis, Institutt for Klinisk medisin, UIO
Charlotte Lunde, tidligere journalist, lege v/ Nic Waals institutt
Berit Hjelde Hansen, overlege BUP Nedre Romerike/NevSom


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Her finner du oversikt over vårt faglige tilbud for kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, skoler, barnehager og barnevern

Målgrupper

Spesialhelsetjenesten
Leger i BUP, både LIS og spesialister i barne- og ungdomspsykiatri. Målgrupper er først og fremst leger i helseregion Øst og Sør, men leger fra hele landet er velkommen.

SDQ Ungdom

Annen info

Arrangør RBUP

Hver kursdag kan taes uavhengig av hverandre!
(Ved deltakelse på de fire første dagene er 5. kursdag inkludert.)

Program for de enkelte dagene vil bli kunngjort på vår hjemmeside. Neste kursdag er 19. oktober 2017.

ADHD og psykofarmakologi - Dag 2

Kontakt


Reidunn Hallan

Prosjekt- og kurskoordinator


917 59 839

reidunn.hallan@r-bup.no

Les mer om Reidunn


Melanie Ekholdt Huynh

Studieleder


943 64 504

melanie@r-bup.no

Les mer om Melanie Ekholdt

Så du etter noe annet?

Her finner du oversikt over vårt faglige tilbud for kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, skoler, barnehager og barnevern

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send