Psykisk helse i graviditet og barseltid

- Videreutdanning for jordmødre, helsesøstre, leger og psykologer

Mors psykiske helse i graviditet og i tiden etter fødsel har betydning for samspill med barnet og familiens trivsel. Fordypning i arbeidet med å identifisere sårbare mødre i svangerskapet, og hvordan jobbe med en terapeutisk tilnærming gjennom graviditet og barseltid.

Etterutdanning

Dato: 04.09.2017
Datoer for samling i 2017 er: 4. og 5. september, 16. og 17. oktober og 4. og 5. desember 1 dag hver samling fra kl 10.00 - 16.00 dag 2 fra kl. 09.00 - 15.00

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, Nydalen i Oslo

Plasser: 30

Pris: Kr. 6500,- pr semester (undervising/fordypning og veiledning)

Påmeldingsfrist: 20.06.2017

Vi tilrettelegger for et “arbeidsklima” der graviditet, sårbarhet, vekst og utvikling både for gravide og nybakte foreldre er sentralt. Det vil være et særlig fokus på rollen som hjelper i utfordrende relasjoner gjennom Workshops i hver samlingSamlingene består av en felles fagdag etterfulgt av en Workshop på ettermiddag (intensiv WS) eller på formiddag dag nr 2 med fokus på egenomsorg og reflesjon.
 
Teori og relasjonelle temaer knyttet til graviditet og barseltid gjennomgås, drøftes og brukes som bakgrunn for veildening knyttet til kursdeltakernes egne erfaringer.
 
Samtaleteknikk, det psykologiske svangerskapet, nevrobiologi/hjerneutvikling, graviditetens faser, muligheter og sårbarheter, utviklingspsykologi, tilknytning, diagnostisering, medisinering, traumer, sexologi, parterapi, mindfullness og selvmedfølelse samt egen sårbarhet som hjelper. 

Du lærer om

 • Det psykologiske svangerskapet
 • Nevrobiologi og hjerneutvikling
 • Samtaler og arbeid med sårbare mødre/familier
 • Utviklingspsykologi
 • Tilknytning
 • Diagnostisering
 • Medisinering
 • Traumer og sexologi
 • Parterapi
 • Selvmedfølelse og egen sårbarhet som hjelper
 • Mindfulness og egenomsorg

Kursholdere

Astri Lindberg, Aslaug Haug, Teija Anke, Are Brean og Gro Vatne Brean.


Sett meg på venteliste

Så du etter noe annet?

Her finner du oversikt over vårt faglige tilbud for kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, skoler, barnehager og barnevern

Sett meg på venteliste

Målgrupper

Jordmor - Lege - Psykolog
Psykologer, leger, helsesøstre og jordmødre

Sped- og småbarn Kommunale tjenester Spesialisthelsetjenester

Annen info

Arrangør Nasjonalt kompetansenettverk for sped og småbarns psykiske helse

Videreutdanningen er samlingsbasert og går over tre semestere med tre samlinger i hvert semester. Datoer for samlingene er: 4. og 5. september, 16. og 17. oktober, 4. og 5. desember 2017. 29. og 30. januar, 12. og 13. mars, 11. og 12. juni 3. og 4. september, 5. og 6. november og 3. og 4. desember 2018.

Kontakt

Kursansvarlig

Psykologspesialist Gro Vatne Brean gro.vatne.brean@r-bup.no/ 48093174

Så du etter noe annet?

Her finner du oversikt over vårt faglige tilbud for kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, skoler, barnehager og barnevern

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send