Oppmerksomt nærvær i samvær med barn og unge

- Mindfulness og empati for bedre læringsmiljø i barnehage, skole og skolehelsetjeneste.

Oppmerksomt nærvær i arbeid med barn er selve grunnlaget for barns opplevelse av trygghet og samhørighet, for et godt lærings- og utviklingsmiljø.

Etterutdanning

Dato: 16.10.2018
6 samlinger høsten 2018 og våren 2019. En dagssamling varer fra kl. 09.30-16.30

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, Oslo.

Plasser: 25

Pris: Kr. 8.900,- (4.450,- pr. semester) inkludert lunsj

Påmeldingsfrist: 01.10.2018

Mindfulness, på norsk oppmerksomt nærvær, er å øve seg i være tilstede med virkeligheten slik den er, her og nå. Det skaper pusterom, virker stressreduserende og bidrar til å utvide handlingsrepertoaret for å takle det som oppstår.

Gjennom opplæringen vil du få en grundig innføring og trening i oppmerksomt nærvær. Målet er å styrke og utvikle evne til empati i forhold til seg selv og andre. Slik kan du lære å mestre stress, regulere følelser og egne reaksjoner i møte med andre, og lære anerkjennende og oppmerskom kommunikasjon.

Å øve seg i oppmerksomt nærvær er erfaringsbasert læring. Regelmessig trening styrker våre iboende ressurser for oppmerksomhet, selvregulering og empati.
Barn og unge kan ha nytte av trening i mindfulness. Forskning viser imidlertid at de voksne må begynne med seg selv for å kunne støtte barn i oppmerksomt nærvær.

Kurset gir en grundig innføring i oppmerksomt nærvær/mindfulness. Undervisningen består av teori og praktiske øvelser, dialog og refleksjon. Det blir hjemmeoppgaver knyttet til å øve seg i mindfulness i hverdagen. Forhåndskunnskaper i mindfulness er ikke nødvendig.

Du lærer om

  • Du vil styrke og utvikle din evne til nærvær og empati, både i forhold til deg selv og andre
  • Fokus på mestring av stress og regulering av følelser,
  • Anerkjennende og oppmerksom kommunikasjon
  • På siste del av kurset blir det mulighet for å trene på å lede øvelser

Kursholdere

Anne Sælebakke (www.anneselebakke.no) har egen virksomhet med undervisning, veiledning og terapi. Hun har bakgrunn som lærer, fysioterapeut og psykoterapeut, og har i mange år arbeidet med barn og unges helse og balanse i vår tid. I tillegg til å undervise ved RBUP er hun for tiden med i Mind&Life Institute sitt tverrfaglige internasjonale nettverk Call to Care. I samarbeid med RBUP og sammen med Anne Grethe Brandtzæg er hun leder for et Call to Care prosjekt ved en norsk barneskole. Hun har skrevet boken Barn i balanse. Nærvær og empati i barnehagen (Gyldendal Akademisk 2015). Siden åttitallet har hun fått regelmessig undervisning i nærværsmeditasjon ved Vækstcenteret i Danmark, og har siden slutten av nittitallet undervist andre i oppmerksomt nærvær.

Anne Grethe Brandtzæg er samtaleterapeut og mindfulness-lærer MBSR fra NTNU og Institute for Mindfulness-Based Approaches. I samarbeid med Anne Sælebakke og RBUP har hun gjennomført et prosjekt i nærvær og empati kalt Call to Care, ved en norsk barneskole. Hun har også gjennomført et pilotprosjekt om mindfulness og stressmestring for lærere med effekter som redusert stress, økt selvregulering og bedre selvinnsikt om innvirkning på elever og kolleger. Hun har jobbet i Ungt Entreprenørskap, og som lærer i veiledning på videreutdanning for lærere ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hennes bakgrunn forøvrig er fra organisasjon og ledelse. Anne Grethe begynte med mindfulness tidlig på nittitallet. (www.lifegarden.no).

Ingeborg Egebjerg er psykologspesialist og er ansatt som studieleder for psy­koterapi undervisningen ved RBUP Øst og Sør. I.H. Egebjerg har siden embetseksamen i psykologi i 1988 beskjeftiget seg med terapeutiske endringsprosesser inspirert av terapimetoder som involverer kreative teknikker, kroppsterapeutiske elementer og mindful­ness. I.H. Egebjerg har tidligere arbeidet innen Psykisk Helsevern relatert til både barn/unge og voksne. Hun har i en årrekke veiledet psykologer og andre faggrupper. Siden 1998 har hun vært engasjert i nasjonalt og internasjonalt arbeid relatert til styrkning av omsorgskompetanse og samspillsutvikling gjen­nom International Child Development Programme.

Hilde Melsom er utdannet sykepleier og er psykologspesialist med fordypning innen barn og ungdoms psykiske helse. Hun har bred erfaring fra arbeid innen barne- og ungdomspsykiatrien. De siste åtte årene har hun arbeidet med gravide og sped- og småbarnsfamilier på Aline poliklinikk. For tiden er hun ansatt ved Nasjonalt kompetansesenter for sped- og småbarns psykiske helse ved R- bup Øst og Sør hvor hun arbeidet med undervisning og veiledning av første og andre linjetjenesten på nasjonalt plan. Hun er utdannet Circle of Security (COS) terapeut samt MBSR instruktør fra The Institute for Mindfulness - Based Approaches” og holder 8 ukers kurs i regi av Raskere tilbake på Lovisenberg DPS.

Astri Lindberg er psykologspesialist med fordypning innen barn og ungdoms psykiske helse. Hun har i til sammen 30 år, arbeidet med tidlig intervensjon i forhold til gravide og småbarnsfamilier ved henholdsvis Institutt for Tokologi og Familiepsykologi, Aline poliklinikk og Nic Waals Institutt. Parallelt har hun hatt privat praksis. For tiden er hun ansatt ved Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse ved R-bup Øst og Sør. Arbeidet består her av veiledning og undervisning av første og andre linjetjenesten på nasjonalt plan. Hun er utdannet COS (Circle of Security) terapeut og veileder, samt MBSR-instruktør fra ”The Institute for Mindfulness-Based Approaches”. Hennes hovedinteresse er tilknytning og oppmerksomt nærvær.


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenstene for barn og unge.

Målgrupper

Barnehage
Ansatte i skole, barnehage og skolehelsetjeneste.

Kommunale tjenester Barnehage og skole Ungdom

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Kurset gjennomføres med seks samlinger fra oktober 2018 til april 2019. Det gis kursbevis forutsatt deltakelse på minst 80% av kurset.
Samlingersdatoer vil bli lagt ut senere.

Kontakt


Inger-Line Wahl

Kurskoordinator


922 33 063

inger.wahl@r-bup.no

Les mer om Inger-Line

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenstene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send