Oppmerksomt nærvær for terapeuter (heldags-)

- Lær å mestre stress, regulere følelser og egne reaksjoner i møte med andre

Mindfulness er en tilstand av å være tilstede i det som skjer akkurat nå med en bestemt holdning til det som er. Det handler om å lære seg å sortere opplevelser ved å knytte dem til henholdsvis kropp, følelser og tanker. Denne kapasiteten kan utvikles gjennom øvelser og aktiviteter.

Kurs

Dato: 25.09.2017
3 x to dags-samlinger og 1x1 dags-samling høsten 2017. En dagssamling varer fra kl. 10.00 - 15.00/09.00 - 14.00

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, Oslo.

Plasser: 15 Fullt

Pris: Kr. 4.500,-

Påmeldingsfrist: 18.09.2017

Etterutdanningen gir deg en grundig innføring og trening i oppmerksomt nærvær. Mindfulness, på norsk oppmerksomt nærvær, er å øve seg i være tilstede med virkeligheten slik den er, her og nå. Det skaper pusterom, virker stressreduserende og bidrar til å utvide handlingsrepertoaret for å takle det som oppstår. Målet er å styrke og utvikle evne til empati i forhold til seg selv og andre. Du vil lære å mestre stress, regulere følelser og egne reaksjoner i møte med andre, og lære anerkjennende og oppmerskom kommunikasjon.

Som behandlere i psykisk helsevern bruker vi mange kanaler i oss selv i samspillet med de som trenger oss for å være best mulig til hjelp: Vår kunnskap, våre observasjoner, våre erfaringer, vår personlighet.

Kursrekken gir mulighet for å jobbe med tilstedeværelsen i nået, i det som utspiller seg i- og utenfor en selv, for å gi oss redskaper for å være bedre tilstede i valgene vi tar.
Undervisningen består av teori og praktiske øvelser, dialog og refleksjon. Det blir hjemmeoppgaver knyttet til å øve seg i mindfulness i hverdagen. Forhåndskunnskaper i mindfulness er ikke nødvendig

Programmet Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) er anerkjent som evidensbasert med bl.a positive effekter på stressreaksjoner. MBSR brukes som det grunnleggende programmet på RBUP Øst og Sør, og kvalifiserer til neste nivå av utdannelse der direkte klinisk jobbing med mindfulnessbaserte intervensjoner med barn og ungdom står i fokus. Trinn 2 er under utarbeidelse, og kursforløpet forventes startet våren 2018.

Kurset er godkjent av Psykologforeningen som 32 timers vedlikeholdsaktivitet.

Du lærer om

  • Stressreduksjon
  • Regulering av følelser og reaksjoner
  • Tilstedeværelse i nået
  • Hvordan ta bedre beslutninger og valg

Kursholdere

Psykologspesialist Gro Vatne Brean
Psykologspesialist Ingeborg H Egebjerg
Begge er ansatt ved RBUP Øst og Sør og har lang erfaring med å arbeide med det oppmerksomme nærvær/ mindfulness og meditasjon. Begge er sertifiserte MBSR instruktører.

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenstene for barn og unge.

Målgrupper

Barnevern - Familievern - Helsesøster - Psykolog - Spesialhelsetjenesten
Alle som arbeider terapeutisk med barn og unges psykiske helse.

Spesialisthelsetjenester Barnevern Kommunale tjenester

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

RBUP Øst og Sør tilbyr heldagskurs over åtte uker, i alt syv hele dager. Tre av samlingene går over to dager, se datoer for samlinger

Samlinger:
25. - 26. september (kl. 10.00 - 15.00/09.00 - 14.00)
9. - 10. oktober (kl. 10.00 - 15.00/09.00 - 14.00)
23. oktober (kl. 10.00 - 15.00)
6. - 7. november (kl. 10.00 - 15.00/09.00 - 14.00)

Alle påmeldte vil bli kontaktet pr. telefon innen oppstart for mer informasjon om kurset, og avklaring av evtentuelle spørsmål.

Kurset kan også tas som ukentlig halvdagskurs over 8 uker, torsdager kl. 09.00 - 11.30. Se mer informasjon i vår kurskalender for oktober

Kontakt


Ingeborg Egebjerg

Studieleder


916 12 307

ingeborg.egebjerg@r-bup.no

Les mer om Ingeborg


Inger-Line Wahl

Prosjektkoordinator


922 33 063

inger.wahl@r-bup.no

Les mer om Inger-Line

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenstene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send