Mindfulness for terapeuter trinn II

- Langsgående kurs i bruk av oppmerksomt nærvær i den terapeutiske kontakt med ungdom og foreldre.

RBUP Øst og Sør inviterer nå til trinn II i mindfulness for terapeuter. I alt fire samlinger over to dager.

Kurs

Dato: 05.03.2018
Kl. 10.00 - 16.00 første dag i hver bolk. Kl. 09.00 - 15.00 andre dag.

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, Oslo.

Plasser: 20

Pris: Kr. 8.000,- inkl. enkel lunsj.

Påmeldingsfrist: 19.02.2018

Kurset sikter på å gi kunnskap og ferdighetstrening gjennom teori og erfaringsbasert læring. Vektlegging av både formelle og uformelle øvelser og utforming av disse tilpasset ulike tilstandsbilder og konkrete kasus.
Gjennomgående tema er hvordan forvaltning av oppmerksomhet har sammenheng med affekt regulering og symptom trykk, og hvordan mindfulness tenkning kan integreres i det terapeutiske arbeid som foregår løpende.
Kurset vil fokuserer på bruk av mindfulness i arbeid med tilknytning, angst, depresjon, traumer og selvivaretakelse.
Kurset er lagt i to dages bolker. Klinisk implementering tilpasset mindfulness øvelser skjer mellom bolkene. Deltakerne har med video fremlegg av dette til veiledning i gruppen.
Datoer for samlinger:
5. - 6. mars
9. - 10. april
7. - 8. mai
4. - 5. juni
Søkere vil bli kontaktet for telefonintervju før plass tildeles.
Søkes godkjent som fritt spesialt kurs, Legeforeningen, Psykologforeningen og Sykepleierforeningen.

Du lærer om

  • Bruk av mindfulness i terapeutisk arbeid med ungdom og foreldre
  • Stressteori og skreddersøm knyttet til tilstandsbilder
  • Ferdighetstrening
  • Virkningsmekanismer/forskning i forhold til mindfulnessintervensjoner
  • Sammenheng mellom en god terapeutisk relasjon og tilstedeværelse

Kursholdere

Psykologspesialist Gro Vatne Brean
Psykologspesialist Ingeborg H Egebjerg
Begge er ansatt ved RBUP Øst og Sør, er terapeuter og har lang erfaring med å arbeide med det oppmerksomme nærvær/ mindfulness og meditasjon. Begge er sertifiserte MBSR instruktører.


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenstene for barn og unge.

Målgrupper

Barnevern - Familievern - Helsesøster - Psykolog - Spesialhelsetjenesten
Deltakere må ha gjennomført åtte ukers MBSR kurs, og må ha etablert egen mindfulness praksis. Kurset henvender seg til terapeuter uavhengig av terapeutisk metode.

Spesialisthelsetjenester Barnevern Kommunale tjenester

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Kontakt


Ingeborg Egebjerg

Studieleder


916 12 307

ingeborg.egebjerg@r-bup.no

Les mer om Ingeborg


Inger-Line Wahl

Kurskoordinator


922 33 063

inger.wahl@r-bup.no

Les mer om Inger-Line

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenstene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send