Mestrende barn

- Et lavterskeltiltak for triste og engstelige barn. Hensikten med kurset er opplæring for å starte barnegrupper.

Mestrende barn er et strukturert lavterskeltiltak for engstelige og triste barn og deres foreldre basert på kognitiv atferdsterapi. Tiltaket gjennomføres i grupper for barn og foreldre i henhold til gruppeledermanualen. Barn og foreldre får arbeidsbøker.

Kurs

Dato: 31.05.2018
To dager, 31. mai og 1. juni. Dag 1: kl.10.00 - 16.00, Dag 2: kl. 09.00 -15.00

Sted: Gullhaugveien 1-3, Oslo

Plasser: 40

Pris: Kr. 3.000,- inklusiv barne- og foreldremanualer og lunsj.

Påmeldingsfrist: 16.05.2018

Tiltaket er nylig utprøvd i en randomisert kontrollert studie i 1. linjen. Mestrende barn-manualene som vil bli gjennomgått i kurset er nylig revidert basert på brukererfaringer. Fagpersonene vil etter seminaret kunne benytte tiltaket i førstelinjen (skolehelsetjeneste, psykisk helseteam, PPT) evt. BUP under veiledning.
Seminaret vil ha fokus på betydningen av forebyggende arbeid i grupper med barn. Konkret vil deltakerne lære å utvikle problempyramide og sette tydelige mål, mestringsstrategier for å takle følelser, kognitive strategier ved angst og depresjon, atferdstilnærminger (atferdseksperimenter) og arbeid med selvfølelse.

Du lærer om

  • Dagene vil bestå av undervisning, rollespill, film og praktiske øvelser.

Kursholdere

Klinisk psykolog Kristin Martinsen.


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenstene for barn og unge.

Målgrupper

Fagpersoner som arbeider med endringsarbeid med barn og unge primært i førstelinjetjenesten: f.eks. skolehelsetjenesten, psykisk helseteam, PPT. Kan også være aktuelt for BUP-ansatte.

SDQ Barnehage og skole Kommunale tjenester Spesialisthelsetjenester

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Kurset gjennomføres ved tilstrekkelig påmelding. RBUP Øst og Sør ønsker deltakelse fra ulike tjenesteområder i 1.linjen og vil prioritere plass i henhold til dette.

Kontakt


Malin Trædal Flem

Kurskoordinator


947 93 855

malin.tredal.flem@r-bup.no

Les mer om Malin Trædal

Så du etter noe annet?

Vi tilbyr kurs, etter- og videreutdanninger for deg som jobber med barn og unge. Vi tilbyr også skreddersydd opplæring og gir støtte til kvalitetsutvikling og evalueringer i tjenstene for barn og unge.

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send