Mestrende barn

- Et lavterskeltiltak for triste og engstelige barn

Mestrende barn er et strukturert lavterskeltiltak for engstelige og triste barn og deres foreldre basert på kognitiv atferdsterapi. Tiltaket gjennomføres i grupper for barn og foreldre i henhold til gruppeledermanualen. Barn og foreldre får arbeidsbøker.

Kurs

Dato: 12.06.2017
To dager, 12. og 13. juni. Dag 1: kl.10.00 - 16.00, Dag 2: kl. 09.00 -15.00

Sted: Gullhaugveien 1-3, Oslo

Plasser: 40 Fullt

Pris: Kr. 2.800,- inklusiv barne- og foreldremanualer og lunsj.

Påmeldingsfrist: 29.05.2017

Tiltaket er nylig utprøvd i en randomisert kontrollert studie i 1. linjen. Mestrende barn-manualene som vil bli gjennomgått i kurset er nylig revidert basert på brukererfaringer. Fagpersonene vil etter seminaret kunne benytte tiltaket i førstelinjen (skolehelsetjeneste, psykisk helseteam, PPT) evt. BUP under veiledning.
Seminaret vil ha fokus på betydningen av forebyggende arbeid i grupper med barn. Konkret vil deltakerne lære å utvikle problempyramide og sette tydelige mål, mestringsstrategier for å takle følelser, kognitive strategier ved angst og depresjon, atferdstilnærminger (atferdseksperimenter) og arbeid med selvfølelse. Dagene vil bestå av undervisning, rollespill, film og praktiske øvelser.

Du lærer om

  • Dagene vil bestå av undervisning, rollespill, film og praktiske øvelser.

Kursholdere

Klinisk psykolog Kristin Martinsen.

Så du etter noe annet?

Her finner du oversikt over vårt faglige tilbud for kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, skoler, barnehager og barnevern

Målgrupper

Fagpersoner som arbeider med endringsarbeid med barn og unge primært i førstelinjetjenesten: f.eks. skolehelsetjenesten, psykisk helseteam, PPT. Kan også være aktuelt for BUP-ansatte.

SDQ Barnehage og skole Kommunale tjenester Spesialisthelsetjenester

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Kurset gjennomføres ved tilstrekkelig påmelding. RBUP Øst og Sør ønsker deltakelse fra ulike tjenesteområder i 1.linjen og vil prioritere plass i henhold til dette.

Kontakt


Inger-Line Wahl

Kurskoordinator


922 33 063

inger.wahl@r-bup.no

Les mer om Inger-Line


Anne Andersen

Seksjonsleder


993 79 908

anne.andersen@r-bup.no

Les mer om Anne


Anne Andersen

Seksjonsleder for metodeutdanning


993 79 908

anne.andersen@r-bup.no

Les mer om Anne

Så du etter noe annet?

Her finner du oversikt over vårt faglige tilbud for kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, skoler, barnehager og barnevern

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send