Marte Meo 2017-2019

- Opplæring i Marte meo metoden med veiledning i gruppe

Marte Meo er en videobasert metode for veiledning på samspill, utviklet av den nederlandske terapeuten Maria Aarts

Etterutdanning

Dato: 12.09.2017
2 år Oppstart 12 september 2017 - 10. oktober, 21. november og 12. desember. Datoer for 2018 avtales direkte i gruppen.

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3 Nydalen, 0405 Oslo

Plasser: 6-7

Pris: Kr. 5.500,- pr. semester (halvår)

Påmeldingsfrist: 10.08.2017

Opplæringen foregår i gruppe på inntil seks personer.
Opplæringen krever at deltagerne bruker tid utenom samlingene på video-opptak, analyse og tilbakemeldinger. Deltagerne må ha tilgang til videokamera og redigeringsverktøy.

18 heldagsgruppesamling á 5,5-6 timer.
(4 samlinger 2 semester, 5 samlinger to semestre).

Du lærer om

  • Metoden tar utgangspunkt i det naturlige samspillet mellom foreldre og barn. Det er en system
  • og ressursorientert metode som kobles med kunnskap fra nyere utviklingspsykologi.

Kursholdere

Marte meoveileder Anne Gulliksen, epost: anne.gulliksen@gmail.com


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Her finner du oversikt over vårt faglige tilbud for kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, skoler, barnehager og barnevern

Målgrupper

Familievern - Barnevern - Barnehage - Helsesøster - Jordmor - Lege - Psykolog
Opplæringen vil være rettet inn mot ansatte i helsestasjoner, PPT, barnevern, barnehager, familiesenter m.m. Ansatte i psykisk helsevern for barn og unge. Ansatte innen habiliteringstjenester er også velkomne. Det kreves minst treårig helse, sosial eller pedagogisk utdanning fra høyskole eller universitet, og terapeutisk erfaring fra arbeid med barn/ungdom og familier.

Sped- og småbarn Kommunale tjenester Barnevern Barnehage og skole

Annen info

Arrangør Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse

Det er en forutsetning at arbeidsplassen gjør det mulig å arbeide over tid med familier, eller barn/ungdom i samspill med andre voksne i omsorgsrolle, miljøterapeuter eller pedagoger i barnehage/skole.

Du er velkommen til å melde deg på fortløpende til Marte meo gruppen.
Forslag til datoer kommer - dersom det melder seg på tilstrekkelig med deltagere innen vårparten 2017.

Marte Meo-foreningens hjemmesider

Kontakt


Marit Bergum Hansen

Avdelingsleder


975 61 432

marit.bergum.hansen@r-bup.no

Les mer om Marit Bergum

Så du etter noe annet?

Her finner du oversikt over vårt faglige tilbud for kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, skoler, barnehager og barnevern

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send