MIM-metodekurs

- Marschak Interaction Method

MIM metodekurs (Marschak Interaction Method) MIM er en strukturert metode brukt i observasjon og til vurdering av kvalitet og mønster i interaksjon mellom barn og omsorgspersonen, par og gravide. Samspillet tas opp på video og skåres med EIS (Emotional Interaction Style) skåringssystem. MIM kan også brukes som intervensjon i seg selv.

Kurs

Dato: 08.05.2017
8. - 10. mai og 7. - 8. juni 2017 fra kl 09.00 - 15.00

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3 Nydalen Oslo

Plasser: 40

Pris: Kr 6000,-

Påmeldingsfrist: 17.04.2017

MIM er forankret i tilknytningsteori. Kurset starter med en innføring i det teoretiske fundament metoden bygger på, som blant annet intersubjektivitet, mentalisering, emosjonell tilgjengelighet og markert speiling. Bruk av metoden i klinisk praksis blir illustrert ved bruk av 7 ulike treningsfilmer. Det gis også anledning til å ta med egne opptak. EIS (Emotional Interaction Style) skåringssystem blir presentert og deltakere får anledning til å øve på skåring gjennom arbeid i små grupper. Til slutt illustreres hvordan en kan planlegge og gi reflekterende vidoefeedback basert på teori om mentalisering. Bruk av reflekterende intervju (RF) sammen med MIM presenteres. Til slutt illustreres ulik bruk av MIM. MIM for gravide, Infant/Toddler MIM, Family MIM.

Materiale: Skåringsskjema for analyse av interaksjonen, Parent Interview MIM- observation, kode- og observasjons ark for Familly MIM og mal MIM rapport

Du lærer om

  • Å bruke metoden MIM - Marschak Interaction Method
Invitajson MIM kurs 2017

Kursholdere

Saara Salo, PhD, licenced psychotherapist (Family Therapy, Parent-Infant Psychotherapy), Theraplay-trainer/supervisor (licenced to give MIM training)


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Her finner du oversikt over vårt faglige tilbud for kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, skoler, barnehager og barnevern

Målgrupper

Barnehage - Barnevern - Familievern - Helsesøster - Lege - Psykolog - Spesialhelsetjenesten
Ansatte i spesialisthelsetjenesten; BUP, barneansvarlige i DPS, BUF-etats fagteam og kommunepsykologer. Det anbefales at minst to deltar fra samme arbeidsplass.

Småbarn Spedbarn

Annen info

Arrangør Nasjonalt kompetansenettverk for sped og småbarns psykiske helse

Kontakt

Kursansvarlig

Seksjonsleder Hanne Holme

Så du etter noe annet?

Her finner du oversikt over vårt faglige tilbud for kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, skoler, barnehager og barnevern

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send