Krisepedagogikk - LARVIK

- Fra teori til praksis: pedagogiske tiltak for elever utsatt for kriser og traumatisk stress

Kurset presenterer praktiske pedagogiske tiltak for å styrke trivsel og læring for elever utsatt for kriser og traumatisk stress.

Kurs

Dato: 22.11.2017
22. november 2017, kl. 9-15. Registrering fra kl. 8:30.

Sted: Sliperiet, Hammergata 15, Larvik

Plasser: 200

Pris: kr 800,- inkl. lunsj

Påmeldingsfrist: 08.11.2017

Det gis en oppsummering av forskning innen kriser, traumer og læring: forståelse av traumer, forekomst, henvisning, behandling og tilpasset opplæring.

Det fokuseres på hvordan ulike instanser og fagpersoner kan samarbeide og hvem som bør gjøre hva.

Det legges opp til dialog mellom innledere og kursdeltakere. Spørsmål fra salen verdsettes og kan få følger for innholdet.

PROGRAM

Kl. 09:00 – 10:15:
Kriser og traumer påvirker hjernen
Historisk tilbakeblikk
Sårbarhet og motstandsdyktighet
Nye perspektiver på helsehjelp etter kriser
Hva som skjer i hjernen
Regulering og toleransevinduet

Kl. 10:15 – 10:30 Pause

Kl. 10:30 – 12:00:
Prinsipper for forebygging og ivaretakelse
Erfaringer etter 22. juli
Arbeid med flyktninger
Bruk av grupper

Kl. 12:00 – 12:45: Lunsj

Kl. 12:45 – 14:00:
Pedagogiske tiltak for å fremme læring
Oppmerksomhetssvikt
Pedagogiske prinsipper
Læringssamtalen
Praktiske eksempler

Kl. 14:00 – 14:15: Pause

Kl. 14:15 – 15:00:
Vold og overgrep
Forebygging
Avdekking
Oppfølging

Du lærer om

  • Hvordan du kan møte barn og unge utsatt for kriser og traumatisk stress på gode måter

Kursholdere

Barnepsykolog Magne Raundalen, Senter for krisepsykologi, Bergen.
Dr.polit. Jon-Håkon Schultz, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Universitetet i Tromsø.

Så du etter noe annet?

Her finner du oversikt over vårt faglige tilbud for kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, skoler, barnehager og barnevern

Målgrupper

Kurset henvender seg til lærere i grunnskole og videregående skole, barneverntjenesten, skolehelsetjenesten, PPT, BUP, allmennleger og er relevant for alle som jobber med barn, unge og familier i kommunene.

Barnehage og skole Kommunale tjenester Ungdom

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Kreditering:

Norsk Psykologforening godkjenner kurset som 6 timers vedlikeholdsaktivitet. Utdanningsforbundet godkjenner kurset som vedlikeholdsaktivitet og fritt valgt kurs. Norsk Sykepleierforbund godkjenner kurset som meritterende med totalt 6 timer.

Kart Sliperiet, Hammergata 15, Larvik

Kontakt


Caroline Lund

Kurskoordinator


919 11 662

caroline.lund@r-bup.no

Les mer om Caroline


Anne-Lise Knatten

Studieleder


482 74 854

alk@r-bup.no

Les mer om Anne-Lise

Så du etter noe annet?

Her finner du oversikt over vårt faglige tilbud for kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, skoler, barnehager og barnevern

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send