Kognitiv atferdsterapi 2017- 2019

- Metodefordypning i kognitiv atferdsterapi (KAT) med barn og ungdom er et deltidsstudium som går over to år.

Utdanningen er et samarbeid mellom Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion øst og sør og Høgskolen i Oslo og Akershus.

Videreutdanning

Dato: 07.09.2017
2-dagers samlinger en gang i måneden i to år

Sted: RBUP Øst og Sør Gullhaug veien 1-3

Plasser: 16 Fullt

Pris: For studenter som ikke deltar i spesialistutdanningen: Semesteravgift kr. 10.000,- I tillegg kostnader for 80 veiledningstimer. For øyeblikket er det ikke avklart om det blir mulighet for å ta studiepoeng i metodefordypningen.

Påmeldingsfrist: 14.10.2016

Metodefordypningen er tverrfaglig og gir en klinisk utdanning i evidensbaserte behandlingsmetoder med barn og ungdom. Studiet er et frittstående praktisk teoretisk studium som gir 60 studiepoeng hvor 15 poeng kan inngå i mastergrad ved Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA). NB: For øyeblikket er det ikke avklart om det blir mulighet for å ta studiepoeng i metodefordypningen.

Du lærer om

  • Gjennom studiet skal studentene tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger som innebærer:
  • forståelse av teoretiske aspekter ved kognitiv atferdsterapi og anvendelse av kognitiv atferdsterapi i arbeid med barn og ungdom
  • ferdigheter i anvendelse av kognitiv atferdsterapeutisk metode i endringsarbeid knyttet til definerte problemområder i arbeide med barn og unge
  • ferdigheter i anvendelse av kognitiv atferdsterapeutisk metode tilpasset egen profesjonsutdanning og eget kliniske arbeidsfelt
  • ferdigheter i anvendelse av kognitiv atferdsterapi basert på bruker og pårørendes erfaring
  • ferdigheter i faglig-etiske vurderinger knyttet til alle faser av behandlingsarbeidet
  • ferdigheter til å etablere terapeutiske relasjoner og i å kunne reflektere over egen rolle som terapeut
  • ferdigheter i formidling av egen fagkunnskap til brukere og samarbeidspartnere
  • ferdigheter i tverrfaglig samarbeid og teamarbeid over ulike etatsnivåer
  • ferdigheter i å evaluere og dokumentere eget terapeutisk arbeid
Studieplan ny, uten studiepoeng

Kursholdere

Kristin Martinsen

Så du etter noe annet?

Her finner du oversikt over vårt faglige tilbud for kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, skoler, barnehager og barnevern

Målgrupper

Spesialhelsetjenesten - Psykolog - Lege
Studenter i spesialistutdanning som har fullført første semester.

Spesialisthelsetjenester

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Studiet som helhet er tilrettelagt som deltidsstudium over fire semester. Den organiserte undervisningen omfatter i alt ca 200 timer dvs 100 timer pr år og gjennomføres ved månedlige samlinger à to dager. Studiet er i stor grad basert på forelesninger, seminarer, workshops og videopresentasjoner. I tillegg vil studentene måtte sette av tid til gruppeveiledning og egenstudier mellom samlingene. Noe av undervisningen vil være på engelsk.

Veiledningen på i alt minst 80 timer skal ha utgangspunkt i studentenes eget arbeid med barn og ungdom og gjennomføres i grupper med godkjent kognitiv veileder. Veiledningen skal være direkte på eget klinisk arbeid i gruppe på maks 4 deltakere. Denne veiledningen gjennomføres utenom samlingene og studentene/arbeidssted er ansvarlige for å finne egnet veileder og å dekke utgiftene til dette.

Veileder i liten gruppe skal ha videreutdanning i kognitiv atferdsterpi og være godkjent kognitiv veileder. Veilederen skal fortrinnsvis være spesialist i egen profesjon. Veiledere fra studentens eget arbeidssted må godkjennes av høgskolen og regionsenteret.

Studiet gir kompetanse i å anvende kognitiv atferdsterapi som redskap i teamarbeid og i selvstendig terapeutisk arbeid med barn og ungdom. Praktisk kompetanse vil avhenge av studentens arbeidsarena som er utgangspunkt for klinisk veiledning og fordypningsarbeid.

Studiet skal bidra til ferdigheter i å evaluere og dokumentere eget arbeid med kognitiv atferdsterapeutisk metode og kunne formidle dette til brukere og faglige medarbeidere.

Studiet inngår i deler av godkjenningsgrunnlaget for klinisk spesialist.

Utdanningen er godkjent som grunnleggende kurs i et utdanningsløp mot godkjenning som kognitiv atferdsterapeut og veileder etter regler gitt av Norsk forening for kognitiv terapi(NFKT) innenfor internasjonale rammer satt av European Association for Behaviour and Cognitive Therapies (EABCT).

Kontakt

Kursansvarlig

Kristin Martinsen, RBUP Øst og Sør

Så du etter noe annet?

Her finner du oversikt over vårt faglige tilbud for kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, skoler, barnehager og barnevern

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send