Interkulturell kommunikasjon - KRISTIANSAND

- Hva innebærer det å være asylsøker og flyktning?

Interkulturell kommunikasjon med fokus på arbeid med asylsøkere og flyktninger. Hvilke utfordringer møter vi i kommunikasjon med personer med fremmedspråklig bakgrunn?

Kurs

Dato: 13.11.2017
13. november 2017, kl 9.00-15:30. Registrering fra kl 08:30.

Sted: Sørlandet Sykehus, UV-senter sal 2 (amfi), Egsveien 100, 4615 Kristiansand

Plasser: 100

Pris: Kr. 950,- inkl. lunsj

Påmeldingsfrist: 30.10.2017

Kurset dekker temaer som angår:

• Hva innebærer det å være asylsøker og flyktning?
• Hvilke psykososiale forhold man bør ta hensyn til i møte med asylsøkere og flyktninger?
• Kommunikasjonsproblemer i møte med personer med fremmedspråklig bakgrunn
• Kommunikasjonsproblemer knyttet til forestillinger og antakelser
• Sammenheng mellom kommunikasjon og holdninger
• Bevissthet om egne holdninger og reaksjoner
• Kulturforståelse, kulturkompetanse og kultursensitivitet

Du lærer om

  • Deltakerne vil få økt kunnskap om hvilke faktorer som kompliserer kommunikasjon med fremmedspråklige personer
  • Deltakerne vil få økt kunnskap om metoder for å takle misforståelser og konflikter i et interkulturelt møte
  • Deltakerne vil ha en bedre forståelse av hva kulturkompetanse og sensitivitet dreier seg om og hvordan det utvikles.

Kursholdere

Leoul Mekonen er ansatt som studieleder ved Regionsenter for Barn og Unges Psykiske helse Øst og Sør. Han er utdannet sosionom (HiO) og utdannet tolk (UiB) og har en master i helsefremmende arbeid fra Høgskolen i Gjøvik (HiG). Han har diverse erfaring i arbeid med barn og ungdom med minoritetsbakgrunn i Norge. Leoul holder en rekke kurs for ulike yrkesgrupper om helse– og sosialt arbeid med etniske minoriteter og han byr på levende historier om egne erfaringer som asylsøker, fagperson og innvandrer i Norge.


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Her finner du oversikt over vårt faglige tilbud for kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, skoler, barnehager og barnevern

Målgrupper

Seminaret er nyttig for alle som jobber med barn, ungdom og familier med flyktningbakgrunn. Helse- og sosialarbeidere som har kontakt med eller arbeider med personer med fremmedspråklig og fremmedkulturell bakgrunn. Psykologer, leger, barnevernspedagoger, sosionomer, sykepleiere, lærere, barnehageansatte, ansatte på asylmottak, omsorgssentre, NAV, BUP, fritidsklubber o.l.

SDQ Barnehage og skole Kommunale tjenester Spesialisthelsetjenester Ungdom

Annen info

Arrangør RBUP Øst og Sør

Kurset arrangeres i samarbeid med Barns Beste.

Kreditering: Norsk Psykologforening godkjenner kurset som 6 timers vedlikeholdsaktivitet. Kurset søkes godkjent av Norsk Sykepleierforbund, Utdanningsforbundet og Norsk Legeforening.

Kontakt


Caroline Lund

Kurskoordinator


919 11 662

caroline.lund@r-bup.no

Les mer om Caroline


Leoul Mekonen

Studieleder


975 85 703

leoul.mekonen@r-bup.no

Les mer om Leoul

Så du etter noe annet?

Her finner du oversikt over vårt faglige tilbud for kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, skoler, barnehager og barnevern

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send