Hypnose/hypnoterapi

- Hypnose/hypnoterapi med fokus på barn, ungdom og deres familier

Høsten 2017 starter vi opp 9. kull i 1-årig utdanning i klinisk hypnose/hypnoterapi med fokus på barn, ungdom og deres familier.

Etterutdanning

Dato: 21.09.2017
1 år - 1. samling torsdag 21. og fredag 22. september, 2. samling torsdag 2. og fredag 3. november 2017, 3. samling torsdag 1. og fredag 2. februar 4. samling torsdag 26. fredag 27. april 2018

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 30 (minimum 18)

Pris: Kr. 6000,- per semester inkl. 16 timer veil. i gruppe

Påmeldingsfrist: 18.09.2017

Utdanningen skal bidra til økt kunnskap om klinisk kommunikasjon og hypnotiske fenomener som mottagelighet for suggesjon og dissosiasjon, indikasjoner for bruk av hypnoterapi og ferdighet i å bruke dette i eget klinisk arbeid.

Gjennom undervisningen skal deltakerne tilegne seg teori, kunnskaper, ferdigheter og holdninger som bidrar til:
Å kunne integrere hypnoterapi med øvrige terapeutiske ferdigheter i klinisk arbeid med barn, unge og deres familier.
Kunnskap om - og ferdigheter i - bruk av forestillingsbilder og avledningsteknikker ved smertefulle prosedyrer.
Kunnskap om empiriske funn og indikasjoner for å lære barn selvhypnose ved bl.a. enuresis, migrene, astma og uvaner.
Kunnskap og praktisk erfaring i å inkludere hypnoterapi ved psykiske lidelser som angst, tvang, tics og PTSD.

Samlingene vil veksle mellom forelesninger og praktiske øvelser.
For godkjenning av utdanningen inngår en skriftlig oppgave basert på to kasuistikker.

Utdanningen skjer i samarbeid med Seksjon for psykosomatikk og CL-barnepsykiatri, Barne- og ungdomsavdelingen, Rikshospitalet. Utdanningen er også åpen for deltakere fra de andre helseregionene.

Du lærer om

  • Å kunne integrere hypnoterapi med øvrige terapeutiske ferdigheter i klinisk arbeid med barn, unge og deres familier
  • Kunnskap om - og ferdigheter i - bruk av forestillingsbilder og avledningsteknikker ved smertefulle prosedyrer
  • Kunnskap om empiriske funn og indikasjoner for å lære barn selvhypnose ved bl.a. enuresis, migrene, astma og uvaner
  • Kunnskap og praktisk erfaring i å inkludere hypnoterapi ved psykiske lidelser som angst, tvang, tics og PTSD
Invitasjon Hypnose

Kursholdere

Avdelingsoverlege Trond H. Diseth, Oslo Universitetssykehus - Rikshospitalet HF, professor Per Brodal, UiO, Laurence I. Sugarman MD, General and Behavioral Pediatrics, Rochester, New York, Ph.d., Julie H. Linden, PhD, USA, Bjørn Wormnes, Bergen, Gunnar Rosèn, Ph.d.


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Her finner du oversikt over vårt faglige tilbud for kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, skoler, barnehager og barnevern

Målgrupper

Lege - Psykolog
Leger, barneleger, allmennpraktikere, barnepsykiatere, kommunepsykologer og psykologer som arbeider innen helsevern for barn og unge. For optimalt utbytte anbefaler vi at man er to fra samme arbeidssted som søker og at arbeidsstedet legger til rette for praksis.

Spesialisthelsetjenester Ungdom

Annen info

Arrangør RBUP

Obligatorisk veiledning i forbindelse med kursdagene (førstemann til mølla prinsipp)

Hypnoterapi i pediatrien

Kontakt

Kursansvarlig

Faglig ansvarlige: Studieledere: barne- og ungdomspsykiater, PhD, Helene Helgeland og spesialist i barne- og ungdomspsykologi Maren Ø. Lindheim, begge Rikshospitalet, seksjonsleder Anne Andersen og kurskoordinator Monica Werner

Så du etter noe annet?

Her finner du oversikt over vårt faglige tilbud for kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, skoler, barnehager og barnevern

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send