Hva trenger de yngste barna i barnehagen?

- Tilvenning, tilknytning og de voksnes betydning

Kunnskapsgrunnlaget for et pedagogisk tilbud til de yngste i barnehagen. På dette halvdagsseminaret presenteres nyere spedbarnsforskning og praktiske eksempler på hvordan forskningen kan anvendes for å heve kvaliteten på det det pedagogiske tilbudet til de yngste barna i barnehagene.

Kurs

Dato: 25.09.2017
25. september 2017 kl 09:30-12:30

Sted: RBUP Øst og Sør - Gullhaugveien 1-3, Nydalen Oslo

Plasser: 150

Pris: Kr 300,-

Påmeldingsfrist: 11.09.2017

Gjennom dagen vil foreleser fokusere på betydningen av forskningsbasert kunnskap om små barns utvikling, styrke deltakernes forståelse for barns tilknytning og fokusere på relasjonens betydning. Undervisningen er praksisnær og vil gi eksempler på hvordan denne kunnskapen kan påvirke rutiner i barnehagen.

Du lærer om

  • Tilvenningsperioden
  • Avskjed og gjenforening
  • Hva skjer når barnet opplever stress
  • Utforskningsatferd
  • Lek med jevnaldrende med voksenstøtte
  • Barnets følelsesmessige uttrykk

Kursholdere

Marit Bergum Hansen


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Her finner du oversikt over vårt faglige tilbud for kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, skoler, barnehager og barnevern

Målgrupper

Spesialhelsetjenesten - Psykolog - Lege - Jordmor - Helsesøster - Gravide - Familievern - Barnevern - Barnehage
Beslutningstakere, styrere og andre ansatte i småbarnsavdelinger i barnehager; PP-tjenesten, fagteam

Barnehage og skole Kommunale tjenester

Annen info

Arrangør Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse

Kontakt

Kursansvarlig

Seksjonsleder Hanne Holme

Så du etter noe annet?

Her finner du oversikt over vårt faglige tilbud for kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, skoler, barnehager og barnevern

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send