Hjelp til engstelige barn - 2017

- Tilknytning og regulering

Mange barn kan være engstelige. Noen vokser det av seg, mens det for andre kan bli kronisk dersom de ikke får hjelp. Disse barna trenger god følelsesmessig støtte, og samtidig hjelp til å stå i utfordringer. Opplæringen er klinisk rettet, og vil ha spesiell fokus på hvordan foreldre eller andre som står barnet nært kan hjelpe barnet med å forstå og regulere følelser.

Kurs

Dato: 09.11.2017
09.00 -15.30

Sted: RBUP Øst og Sør, Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Plasser: 50

Pris: Kr. 800,- inkl. lunsj

Påmeldingsfrist: 26.10.2017

Engstelig barn trenger ofte ekstra mye støtte for å føle seg trygge og fri til utforskning og lek. Ofte vegrer de seg for situasjoner som vekker utrygghet. Omsorgspersoner kommer ofte i et dilemma hvor de på ene siden må kunne tilby mye støtte og hjelp til følelsesregulering, samtidig som de må hjelpe barnet med passe store utfordringer slik at unngåelse utfordres. Det er lett å legge for stort press på barna, eller på den annen siden ikke gi tilstrekkelig støtte i de utfordringene barnet står overfor.

Kurset vil inneholde øvelser, bl.a. hentet fra «Tuning in to Kids», som gir mulighet for å arbeide konkret med regulering.

Du lærer om

  • Innføring i hvordan tilknytningsteori kan være til hjelp både når vi skal forstå og hjelpe engstelige barn
  • Trygghetssirkelen COS
  • Nevropsykologi og utviklingspsykologi
  • Regulering og toleransevinduet Hvordan kan foreldrene møte barnets følelsesuttrykk med nærhet, forståelse og hjelp til selvregulering
  • Hvordan kan vi som hjelpere møte barn og foreldres følelser med nærhet, forståelse og hjelp til selvregulering
Invitasjon

Kursholdere

Psykologspesialistene Hilde Melsom og Astri Lindberg


Meld deg på

Så du etter noe annet?

Her finner du oversikt over vårt faglige tilbud for kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, skoler, barnehager og barnevern

Målgrupper

Psykolog - Lege - Jordmor - Helsesøster - Familievern - Barnevern - Barnehage - Spesialhelsetjenesten
Ansatte i spesialisthelsetjenesten, barneverntjenesten, PPT, helsestasjonen, barnehager og kommunepsykologer

Kommunale tjenester Barnehage og skole Sped- og småbarn Spesialisthelsetjenester Barnevern

Annen info

Arrangør Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse

Så du etter noe annet?

Her finner du oversikt over vårt faglige tilbud for kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, skoler, barnehager og barnevern

Ja Nei

Så bra! Din tilbakemelding er registrert.

Send